Kwalifikowana walidacja to proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej na dokumencie cyfrowym. Stanowi to gwarancję, że nie został on zmieniony po podpisaniu oraz, że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Usługa kwalifikowanej konserwacji zapewnia w długim okresie prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Usługa ta zabezpiecza dowody kwalifikowanej walidacji i integralność podpisanej treści zarówno pod względem formalno-prawnym, oraz podnosi poziom zabezpieczenia kryptograficznego.

Usługi kwalifikowanej walidacji i konserwacji w Millennium

Bank Millennium nowe wdrożenie udostępnił w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw. Zapewnia ono możliwość zautomatyzowanego sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią.

Projekt ten jest realizowany we współpracy z Asseco Data Systems. To jedyny podmiot, który świadczy w Polsce obie usługi zaufania zgodne z eIDAS– kwalifikowaną walidację oraz kwalifikowaną konserwację e-podpisów i e-pieczęci.

– Dzięki kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów elektronicznych udało się nam ułatwić zarówno klientom, jak i pracownikom banku bieżącą weryfikację podpisów elektronicznych, a także zapewnić ich długookresową trwałość. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw, co według nas dodatkowo zachęci klientów do zawierania umów z bankiem w formie elektronicznej – mówi Jarosław Ożóg, Project Manager w Banku Millennium.

Na współpracę z Asseco przy wprowadzaniu kwalifikowanych usług zaufania zdecydował się także BNP Paribas Leasing Solutions Polska. Z kolei Rzeszów wraz z Asseco Data Systems wdrożył inteligentny system parkingowy. Dostarcza on informacje o dostępnych miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania.