– Zwróciłem się z prośbą do organizacji kartowych o przyśpieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN. Cyfryzacja to wygoda, ale teraz również kwestia naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym – zaapelował minister finansów Tadeusz Kościński.

Ministerstwo Finansów chce zwiększenia limitu płatności bez PIN

To już kolejny apel o podwyższenie limitu płatności bez PIN. Wcześniej podobny komunikat wystosował Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, w którym zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego. NBP odpowiedział, że w tej sprawie zrobił już wszystko co mógł, udzielając zgody na podniesienie limitu organizacjom kartowym Visa i Mastercard.

Wczoraj UKNF opublikował także komunikat wyjaśniający co musi się stać, aby limit transakcji bez PIN faktycznie został podniesiony. Podniesienie limitu ma ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, poprzez ograniczenie konieczności dotykania terminali płatniczych w sklepach i punktach handlowo-usługowych. Wczoraj o częstsze płacenie bezgotówkowe apelowała także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zgodnie z wczorajszym komentarzem Narodowego Banku Polskiego szybkie podniesienie limitu leży obecnie w gestii agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych. NBP wydał już stosowne zgody w 2018 roku, a obecnie zwiększenie limitu ma koordynować Związek Banków Polskich, współpracując właśnie z agentami rozliczeniowymi i wydawcami kart. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zwiększenie limitu do kwoty 100 złotych spodziewane było pod koniec 2020 roku. Teraz wygląda na to, że stanie się to znacznie szybciej.