Więcej na temat działalności zespołu opowiedział nam dr Maciej Kawecki, były dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który miał duży udział w powstaniu grupy roboczej.

Warto pamiętać, że 12 lipca weszły w życie przepisy noweli ustawy o dokumentach publicznych, według której nielegalne replikowanie dokumentów tożsamości jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Grupa robocza chce natomiast wypracować rozwiązania, które ograniczą samo zjawisko kradzieży tożsamości. Więcej o nowych przepisach i o tym, kiedy można, a kiedy nie można prosić o skan dowodu osobistego pisaliśmy w podlinkowanym tekście.

Grupa robocza ds. kradzieży tożsamości w Ministerstwie Cyfryzacji

W takim razie czym ma zajmować się grupa robocza w resorcie cyfryzacji? Zespół zajmie się opracowaniem skutecznych metod przeciwdziałania rosnącej liczbie przypadków kradzieży tożsamości. W tym obszarze nie są wykluczone propozycje konkretnych zmian prawnych.

– Pierwsze spotkanie odbyło się 10 lipca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. W pierwszej kolejności do udziału zaproszono przedstawicieli organów państwowych, właściwych do przeprowadzenia analizy zjawiska i przeciwdziałania przestępczości – wyjaśnia dr Maciej Kawecki.

Na spotkaniu reprezentowane były następujące instytucje: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Komenda Główna Policji, Urząd ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

– Jakie są cele zespołu? Po wstępnej analizie danych zebranych w ankiecie dotyczącej źródeł powstania zjawiska (kradzieży tożsamości – przyp. red.), rozesłanej do właściwych organów państwowych, zespół opracuje plan działań zmierzających do minimalizacji szkodliwych skutków społecznych poprzez wdrożenie skutecznych działań prewencyjnych. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb do prac zostaną zaproszeni przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych – komentuje dr Maciej Kawecki.

Jeszcze na początku lipca Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że grupa robocza daje sobie 2 miesiące na wypracowanie pierwszych rozwiązań. Oznacza to, że pierwszych efektów pracy zespołu możemy się spodziewać w połowie września.