– Dyrektor Departamentu Fintech poszukiwany. W cenie przede wszystkim kreatywność, doświadczenie i inicjatywa w działaniu – napisał na Twitterze przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

Czytaj także: Uber Health zawiezie Cię do lekarza

Dyrektor Departamentu FinTech – jakie wymagania musi spełnić?

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski informuje o starcie konkursu na Dyrektora Departamentu FinTech

Dyrektor musi posiadać wykształcenie wyższe, 3 letnie doświadczenie kierownicze oraz znajomość nowoczesnych rozwiązań z obszaru FinTech. Nie obejdzie się też bez dobrej znajomości języka angielskiego. Taka oto lista pojawiła się na stronie KNF:

  • kreatywność i inicjatywa w działaniu,
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • znajomość nowoczesnych rozwiązań i technologii stosowanych w obszarze innowacyjnych usług finansowych (FinTech),
  • znajomość przepisów prawa dotyczących wymogów i standardów nadzorczych oraz praktyk instytucji branżowych w zakresie obejmującym zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych w usługach finansowych,
  • doświadczenie w pracy w instytucji finansowej lub firmie konsultingowej/technologicznej w zakresie obejmującym procesy rozwoju innowacyjnych usług finansowych (FinTech) (np. w obszarze bankowości elektronicznej, nie krótsze niż 5 lata, w tym 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym),
  • wysokie kompetencje menedżerskie,
  • zdolność do pracy pod presją czasu,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się anglojęzycznymi tekstami oraz komunikację w zakresie wykonywanych obowiązków.

A co z obowiązkami? Do zadań dyrektora Departamentu będzie należało przede wszystkim „sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie realizacji zadań UKNF związanych z inicjowaniem i koordynacją działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacji finansowych FinTech”. Pełna oferta dostępna jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd nie podaje oferowanego wynagrodzenia i prosi kandydatów o podanie oczekiwanej pensji w kwocie miesięcznej brutto.

Czytaj także: Krzysztof Góral, Urząd KNF – FinTechy nie zagrażają rynkowi finansowemu w Polsce

Czym zajmuje się Departament FinTech w KNF?

Do głównych zadań Departamentu należy: Opracowywanie stanowisk nadzoru dla uczestników sektora, prowadzenie dialogu z podmiotami z tego sektora, rozwijanie podstrony KNF ds. Innowacji finansowych. Do tego dochodzą działania analityczne, monitorowanie zmian przepisów prawa i innych regulacji. Czy powstanie departamentu skróci czas oczekiwania na licencję? Raczej nie. Tym zajmuje się inny pion w Urzędzie.

Utworzenie departamentu FinTech niejako zapowiedziane było w raporcie z prac Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Innowacji Finansowch (FinTech), gdzie silnie wskazywano na potrzebę efektywnego dialogu z organem nadzoru (s.17). Już wcześniej UKNF powołał specjalną komórkę organizacyjną ds. innowacji finansowych. Podniesienie jej rangi do departamentu może sprofesjonalizować relacje urzędu z biznesem bo znikają wówczas wątpliwości administracyjno-organizacyjne.

Warto też przypomnieć o wcześniejszym powstaniu Innovation Hub, czyli programu dedykowanego dla początkujących fintechów. W jego ramach organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawno-regulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Czytaj także: Jak KNF likwiduje bariery dla fintechu?

Działanie KNF zostało docenione w ostatnim raporcie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, który umieścił Polskę w gronie krajów najbardziej wspierających branżę fintech. Sam Marek Chrzanowski kilkukrotnie zapewniał, że Urząd małymi krokami zmierza w stronę piaskownicy regulacyjnej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Polska w gronie krajów najbardziej wspierających fintechy.