Na początku listopada KNF zgłosił sprzeciw w sprawie przejęcia przez Grupę Lew (właściciel marki mPay) Domu Maklerskiego BPS. Powodem takiej decyzji był fakt niespełnienia wymogów kapitałowych. W związku z tym BPS wydał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Komunikat mPay w sprawie przejęcia Domu Maklerskiego BPS

Teraz mPay odpowiada na wspomniane wyżej oświadczenie w swoim komunikacie. Fintech kwestionuje jego skuteczność i uznaje umowę za obowiązującą dla obu stron. Dodatkowo spółka wzywa BPS do nieprowadzenia i nierozpoczynania negocjacji na temat sprzedaży akcji domu maklerskiego z żadnym innym podmiotem.

To kolejne działanie mPay w związku z listopadową decyzją nadzoru. Po zgłoszeniu sprzeciwu przez KNF, spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nabycia akcji domu maklerskiego BPS. To ważny projekt z perspektywy Grupy Lew, gdyż dzięki temu w aplikacji mPay mogłaby pojawić się usługa zakupu i sprzedaży akcji. To także wyjątkowa sytuacji w skali polskiego rynku – fintech przejmujący dom maklerski banku.

Na marginesie warto przypomnieć, że kilka tygodni temu mPay nawiązał współpracę z influencerem znanym w sieci pod pseudonimem Dziki Trener – kupił on 1,5 mln akcji firmy. W ten sposób fintech chce zdobyć 100 tys. nowych użytkowników w 2022 roku.