Zarząd mPay przeanalizuje uzasadnienie decyzji i rozważy odwołanie się od niej, o czym ma poinformować w raporcie bieżącym.

Sprzeciw KNF wobec przejęcia DM Banku BPS przez fintech mPay

Komisja Nadzoru Finansowego 4 listopada 2021 r. jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec bezpośredniego nabycia akcji Domu Maklerskiego Banku BPS przez mPay, wraz z jej pierwotnym podmiotem dominującym Grupą Lew. Transakcja spowodowałaby przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Domu Maklerskiego. Sprzeciw wynika z przesłanek określonych w art. 106h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Informacje o planowanym przejęciu DM Banku BPS przez mPay pojawiły się na początku 2021 roku. Byłaby to pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku – fintech przejmujący dom maklerski banku. Dzięki temu mPay mógłby zaoferować rachunki maklerskie i możliwość zakupu akcji w swojej aplikacji mobilnej.

Podobne rozwiązania oferuje chociażby Robinhood, jeden z najpopularniejszych fintechów na świecie. Możliwość zakupu akcji w swojej aplikacji mobilnej chce udostępnić także PayPal.

Na razie nie wiadomo czy mPay odwoła się od decyzji Urzędu. Obecnie fintech analizuje możliwości, a o efekcie ma poinformować w raporcie bieżącym.