Materiał nosi tytuł „Pieniądz cyfrowy banku centralnego” i można go pobrać pod tym linkiem. To ważna publikacja, ponieważ do tej pory polski bank centralny nie zabierał konkretnego stanowiska w sprawie emisji CBDC. Z raportu wynika, że na razie NBP nie widzi konieczności rozpoczęcia prac nad cyfrowym złotym. To de facto potwierdzenie słów Adama Glapińskiego, prezesa NBP, z lutego bieżącego roku.

Na Fintek.pl wielokrotnie pisaliśmy już o walutach cyfrowych emitowanych przez banki centralne. Jako przykłady można podać działania Ludowego Banku Chin, Banku Anglii, Europejskiego Banku Centralnego, czy szwedzkiego Riskbanku. Najbardziej zaawansowane prace nad cyfrową walutą prowadzi centralny bank w Chinach, a w Europie na pole position wysuwa się Wielka Brytania.

Stanowisko NBP w sprawie emisji cyfrowego złotego

NBP od wielu lat uważnie monitoruje postęp prac innych banków centralnych w zakresie emisji nowej formy pieniądza, tj. pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC), oraz dokonuje oceny potrzeb rynku polskiego w tym zakresie. Równocześnie, NBP wnikliwie analizuje potencjalne skutki emisji CBDC – prawne, technologiczne oraz ekonomiczne (w szczególności dla funkcjonowania sektora bankowego, stabilności finansowej, prowadzonej polityki pieniężnej i działania systemu płatniczego) – czytamy w komunikacie.

NBP wyjaśnia, że jego zdaniem w warunkach polskich aktualnie nie znajdują odzwierciedlenia przesłanki, którymi kierowały się inne banki centralne przy rozpoczęciu testów pilotażowych w zakresie emisji CBDC czy wdrożeń pieniądza cyfrowego. Jak dotąd, NBP nie zidentyfikował celu emisji cyfrowego złotego o charakterze systemowym ani szczególnych potrzeb konsumentów lub podmiotów gospodarczych, które nie mogłyby zostać zaspokojone przez dostawców usług płatniczych w Polsce, a jedynie przez bank centralny w drodze wprowadzenia CBDC.

Wyniki prowadzonych analiz wskazują na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce w stosunku do dostrzeganych rodzajów ryzyka związanego z jego emisją dla gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu finansowego.

NBP z rozwagą podchodzi do możliwości wprowadzenia cyfrowego złotego i obecnie, nie widząc przekonującego uzasadnienia, nie decyduje się na jego emisję. Aktualne stanowisko NBP w kwestii emisji cyfrowego złotego może ulec modyfikacji, o ile zaistnieją czynniki (krajowe lub międzynarodowe) uzasadniające taką zmianę.