Komisja wyborcza zweryfikuje mTożsamość (część aplikacji mObywatel) tak samo jak każdy inny dokument. By móc skorzystać z tego rozwiązania należy najpierw założyć Profil Zaufany i potwierdzić go z pomocą jednego z 10 banków – przez bankowość elektroniczną. Można to też zrobić w jednym z 1500 punktów stacjonarnych.

Aplikacja mObywatel zamiast dowodu osobistego

Aplikacja korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument. Dane te można w każdej chwili wyświetlić na ekranie smartfona.

Jeśli lokalna komisja nie będzie chciała potwierdzić tożsamości na podstawie mTożsamości, należy powołać się na uchwałę PKW nr 70/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 (rozdział IV, punkt 38, podpunkt 1). Ewentualnie poprosić, by komisja skontaktowała się telefonicznie z przedstawicielem PKW i potwierdziła treść uchwały – podaje Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

Z apki mObywatel aktywnie korzysta już ponad 200 tys. Polaków. Od września zeszłego roku uzyskała ona umocowanie prawne, dzięki czemu można jej używać wszędzie tam, gdzie wprost nie jest wymagany dowód osobisty lub paszport.  Na przykład przy odbieraniu przesyłek poleconych na poczcie, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi medyczne czy hotele. mTożsamość nie zastąpi natomiast dowodu osobistego u notariusza czy w sądzie.

W skład aplikacji mObywatel wchodzą takie rozwiązania jak mTożsamość, mLegitymacja szkolna i studencka oraz mPojazd. Ten ostatni pozwala sprawdzić dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu z poziomu smartfona. Następnym krokiem ma być zniesienie obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy, ale na takie zmiany musimy jeszcze poczekać.