3 marca 2018, 10:00:EMEA - Katowice Mobile & IoT Dev Hackathon - WSTI w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-001 Katowice

Narodowy Bank Polski

Płatności zbliżeniowe wciąż na fali. Najnowsze dane NBP

Narodowy Bank Polski – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie utworzony w 1945 roku. Do zadań NBP należy głównie emitowanie pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo NBP zajmuje się prowadzeniem gospodarki rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, prowadzi działalność edukacyjną oraz realizuje cel inflacyjny np. za pośrednictwem RPP kształtującej stopy procnetowe. Pełni też rolę banku banków – nie świadczy usług osobom prywatnym.

Narodowy Bank Polski organizuje też rozliczenia pieniężne. Razem z bankami NBP tworzy dwuszczeblowy system bankowy – realizuje funkcję banku państwa, banku emisyjnego oraz banku banków.

NBP odpowiada też za ustalanie stóp procentowych w danym roku i polityki pieniężnej państwa – poprzez swój organ Radę Polityki Pieniężnej. Rada zatwierdza również plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z jego działalności.

Prezes NBP wybierany jest na 6-cio letnią kadencję, a obecnie funkcję tą piastuje profesor Adam Glapiński. Do zadań prezesa należy także reprezentowanie Narodowego Banku Polskiego na świecie.

Narodowy Bank Polski niedawno przystąpił do systemu Express Elixir. Przystąpienie NBP do systemu Express Elixir zapewnia płatnikom składek do ZUS oraz podatnikom możliwość wyboru typu przelewu – standardowego, rozliczanego w trybie sesyjnym lub natychmiastowego, który trafi do adresata w czasie liczonym w sekundach.

Podziel się artykułem
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone