Narodowy Bank Polski organizuje też rozliczenia pieniężne. Razem z bankami NBP tworzy dwuszczeblowy system bankowy – realizuje funkcję banku państwa, banku emisyjnego oraz banku banków.

NBP odpowiada też za ustalanie stóp procentowych w danym roku i polityki pieniężnej państwa – poprzez swój organ Radę Polityki Pieniężnej. Rada zatwierdza również plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z jego działalności.

Prezes NBP wybierany jest na 6-cio letnią kadencję, a obecnie funkcję tą piastuje profesor Adam Glapiński. Do zadań prezesa należy także reprezentowanie Narodowego Banku Polskiego na świecie.

Narodowy Bank Polski niedawno przystąpił do systemu Express Elixir. Przystąpienie NBP do systemu Express Elixir zapewnia płatnikom składek do ZUS oraz podatnikom możliwość wyboru typu przelewu – standardowego, rozliczanego w trybie sesyjnym lub natychmiastowego, który trafi do adresata w czasie liczonym w sekundach.