NBP przekazał takie informacje Polskiej Agencji Prasowej. Można to traktować jako pewnego rodzaju zmianę stanowiska polskiego banku centralnego względem CBDC (ang. central bank digital currency). W maju bieżącego roku NBP opublikował raport na temat cyfrowego złotego – „Pieniądz cyfrowy banku centralnego”. Wynikało z niego, że na razie rynek nie powinien spodziewać się rozpoczęcia prac nad tego typu projektem.

NBP zintensyfikuje prace nad cyfrowym złotym?

Teraz NBP zwraca uwagę, że w przyszłym roku prace nad cyfrowym złotym mogą zostać zintensyfikowane. Ma to być spowodowane przede wszystkim działaniami Europejskiego Banku Centralnego i Eurosystemu, które zakładają wdrożenie cyfrowego euro. To istotne mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski.

NBP zauważa także takie czynniki zewnętrzne jak: rozwój kryptoaktywów (w szczególności stablecoins), aktywność na rynku usług płatniczych dużych firm technologicznych oraz postępującą cyfryzację rynków finansowych.

– Nie da się wykluczyć, że analiza powyższych czynników zewnętrznych może wskazać na potrzebę przejścia NBP w  2022 r. do kolejnego etap prac nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego – czytamy w komunikacie NBP.

Narodowy Bank Centralny o cyfrowym złotym

– Narodowy Bank Polski od 2017 r. na bieżąco monitoruje stan i zakres prac nad CBDC na świecie. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz ze zweryfikowanymi przez NBP informacjami, systematycznie przybywa banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC. Do nich z pewnością zaliczyć można NBP. Według danych BIS, do końca lipca 2021 r. 56 banków centralnych opublikowało wyniki swoich badań. Wiele banków centralnych, w tym NBP, intensyfikuje rozpoczęte wcześniej prace – czytamy w komunikacie NBP.

– Informacje dotyczące potencjalnych skutków wprowadzenia cyfrowego pieniądza banku centralnego na funkcjonowanie systemu bankowego i stabilność finansową, realizację polityki pieniężnej, działanie rynku usług płatniczych czy otoczenie prawne zostały przedstawione w Raporcie „Pieniądz cyfrowy banku centralnego”, opublikowanej przez NBP w maju 2021 roku – wyjaśnia NBP.

– Należy pamiętać, że wpływ wprowadzenia CBDC jest na obecnym etapie przedstawiany wyłącznie na podstawie wyników analiz teoretycznych prowadzonych przez banki centralne, ośrodki badawcze oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Biorąc pod uwagę małą skalę emisji CBDC na świecie i to wyłącznie w gospodarkach wschodzących oraz początkowy etap wdrażania systemu płatności detalicznych, analiza ta nie może zostać jeszcze poparta opisem konkretnych zjawisk w tych krajach, które wprowadziły cyfrowy pieniądz banku centralnego, i ich kwantyfikacją – zwraca uwagę Narodowy Bank Polski.

Bardziej szczegółowe wyniki prac analitycznych dotyczących potencjalnych skutków emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego w Polsce zostaną prawdopodobnie opublikowane przez NBP w 2022 roku – tłumaczy polski bank centralny.