Stanie się to możliwe dzięki wdrożeniu dyrektywy PSD2. Klienci zyskają wtedy możliwość zarówno kontrolowania stanu wszystkich swoich środków, zgromadzonych na kontach w różnych bankach, jak i wykonywania większości operacji bez przymusu logowania do każdego konta oddzielnie.

Agregator finansów w Nest Banku. Otwarta bankowość coraz bliżej

Taka możliwość pojawi się jednak dopiero po 14 września bieżącego roku. Już teraz Nest Bank udostępnił swoim klientom rozwiązanie, które docelowo będzie umożliwiało automatyczne importowanie danych i zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi z poziomu jego aplikacji – moduł Moje Finanse.

Fintek poleca: otwórz biznest konto

Na razie rachunki, które klient posiada w innych bankach, muszą zostać dodane ręcznie. Wymaga to wcześniejszego wygenerowania pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z bankowości internetowej banku, w którym prowadzone jest konto i wczytania go w module Moje Finanse – po wybraniu akcji Dodaj konto. Po skutecznym zaimportowaniu pliku, użytkownikowi zostaną wyświetlone dodatkowe zakładki z informacją o rachunkach z banków, z których klient wczytał pobrany plik PDF.

Klient Nest Banku ma możliwość przeprowadzenia analizy swoich finansów – wygenerowania tabeli zawierającej bilans wpływów i wydatków. Wystarczy, że wskaże konta oraz przedział czasowy, dla których chciałby przeprowadzić taką analizę. Dzięki temu zyska podgląd do pełnej, zagregowanej historii pokazującej wpływy i wydatki dla każdego wskazanego rachunku, w zdefiniowanym powyżej terminie – wyjaśnia Nest Bank w komunikacie.

Dane z rachunków w innych bankach, które klient dodał do swojej zakładki Moje Finanse, mogą być odświeżone w każdym momencie, bez utraty wcześniej zaimportowanych informacji. Niestety w obecnej konfiguracji nie jest to zbyt wygodne, ponieważ za każdym razem trzeba wgrywać plik PDF. Zmieni to dopiero dyrektywa PSD2.

biznest kredyt na prostych zasadach do 550 tyś. – spraWdź