28 listopada 2018, 09:00:Impact fintech'18 - Łódź

Jakie będą efekty MiFID II?

Fintech Trends, organizator comiesięcznych spotkań dla pasjonatów technologii w  świecie usług finansowych, tym razem zaznajomi członków grupy oraz gości ze zmianami, jakie nastąpią w relacjach między podmiotami zarządzającymi aktywami, siecią dystrybucji, a klientem detalicznym. Główną intencją MiFID II jest ochrona klienta przed potencjalnie nieetycznymi praktykami niektórych firm doradztwa finansowego, gdzie klientom sprzedawane są te produkty, które oferują najwyższą prowizją dla doradcy.

Pierwszym prezentujących będzie Kamil Szymański z domu maklerskiego mBank. Kamil spędził znaczną część swojej kariery w Londynie i to w czasie wdrożenia tzw. rewizji sprzedaży detalicznej (Retail Distribution Review). RDR został wprowadzony w celu ochrony klienta detalicznego i był częściowym dostosowaniem regulacji do wymagań MiFID II, włącznie z przejrzystością prowizji jakie firma zarządzająca aktywami płaci doradcom za znalezienie klienta.

Czytaj także: Sektor finansowy coraz bardziej #FinTech

Drugim prezentujący będzie Partner w Heureka Partners, butikowej firmie doradczej. Piotr Kuszewski opowie jak MiFID II wpłynie na  perspektywę strategiczną firm sektora finansowego, z która jest doskonale obeznany ze względu na piastowane w przeszłości stanowiska w zarządach spółek z sektora usług finansowych.

MiFID II już od stycznia 2018 roku

Trzeci prelegent, Przemysław Kołodziej z DM Trigon oraz Polskiego Towarzystwo Powierniczego BondTrust opowie o aspektach prawnych. W przygotowywaniu przepisów wdrażających MIFID II uczestniczy Komisja Nadzoru Finansowego i to od niej w znacznym stopniu zależeć będzie, jak znacząco instytucje finansowe zostaną obciążone nowymi regulacjami które wejdą w życie na początku stycznia.

Po prezentacjach rozpocznie się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów i publiczności. FintechTrends zaprasza wszystkich zainteresowanych. Pełna agenda oraz rejestracja na stronie fintechtrend.co