Za jego pomocą można monitorować ruch na swojej stronie internetowej. Przechowywane są tam dane o użytkownikach, którzy odwiedzają naszą witrynę. Zobaczcie co się zmieni w programach Google Analytics i Analytics 360.

Zarządzaj i usuwaj dane – Google Analytics dostosowany do RODO

Od teraz administratorzy Analytics będą mogli zarządzać tym, jak długo na serwerach Google przechowywane są dane o użytkownikach i eventach. Przykładowo – administrator ustala, że chce aby dane o użytkownikach były przechowywane przez 14 miesięcy, a Google po ich upływie automatycznie je kasuje. Firma z Mountain View zapewnia jednak, że usunięcie tych informacji nie wpłynie na raporty oparte o zagregowane dane. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Przed 25 maja Google wprowadzi także nowe narzędzie do usuwania danych. Pozwoli ono administratorom Analytics na usunięcie wszystkich informacji o jednym, konkretnym użytkowniku, który przykładowo odwiedza daną stronę. Narzędzie ma działać w oparciu o identyfikatory klienta wysyłane do programu Analytics (na przykład pliki cookies). Więcej szczegółów ma być dostępnych tutaj.

Zmiany obejmą zarówno program Google Analytics, jak i Analytics 360. Trzeba pamiętać, że GDPR może mieć zastosowanie także dla tych biznesów, które nie obsługują klientów z terenu Unii Europejskiej.  Google aktualizuje regulaminy na swoich stronach, więc każdy administrator może szukać szczegółowych informacji w zakładce Admin ➝ Account Settings.

Warto przypomnieć, że w Polsce procedowana jest obecnie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która ma przygotować lokalne prawo do GDPR/RODO. Zgodnie z ustawą powstanie nowy urząd – Urząd Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generlanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane klientów mają być lepiej chronione, ale pewne obawy mogą mieć przedsiębiorcy – boją się na przykład wysokich kar za niedostosowanie się do przepisów. Czy słusznie? Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Rząd przyjął projekt ustawy o RODO.