W najbliższych miesiącach spółka planuje złożyć wniosek wraz z Dokumentem Informacyjnym na GPW i ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Signius pozyskuje nowych inwestorów i przymierza się do debiutu na NewConnect

W emisji Signius uczestniczyło 30 inwestorów, którzy nabyli akcje o wartości blisko 432 tys. zł po cenie 8,40 zł za akcję. Firma planuje realizację kluczowych celów rozwojowych m.in. skalować swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować struktury  sprzedaży w Polsce oraz Niemczech.

Signius oferuje rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS. Platforma umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów oraz dostarcza rozwiązania IT dla klientów biznesowych. Z rozwiązań Signius korzystają firmy z różnych sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, energetyczny, kancelarie prawne i branża HR.

Spółka jest w trakcie przygotowania do wprowadzenia akcji na rynek NewConnect i planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect wraz z Dokumentem Informacyjnym w III kw. 2024 r. Złożenie wniosku uzależnione jest m.in. od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

Ostatnio pisaliśmy, że Signius wdrożył na swojej platformie Signius Professional weryfikację tożsamości przez mObywatel. Rozwiązanie dedykowane jest klientom biznesowym, którzy w ten sposób mogą uzyskać podpis zaawansowany z weryfikacją tożsamości KYC.