Usługa Firma w aplikacji mObywatel 2.0 kierowana jest wyłącznie do osób indywidualnych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługa Firma w aplikacji mObywatel 2.0

Do częstych czynności przy prowadzeniu firmy należy przekazywanie danych do faktury – ich kompletu lub wybranych informacji, jak np. NIP czy REGON. Teraz w usłudze Firma w mObywatelu 2.0 przedsiębiorcy będą widzieć dane swojej działalności i będą mogli je łatwo skopiować.

Potem wystarczy wysłać je wybranym kanałem, np. przez SMS, komunikator albo e-mail. Kontrahent lub inna osoba dostanie dane do faktury w jednej chwili.  Innym udogodnieniem, które wprowadza usługa Firma, jest możliwość pobrania zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na swój telefon. Dokument w formacie PDF można następnie przesłać dalej wybraną metodą lub okazać np. w urzędzie czy podczas załatwiania innych formalności.

Dodatkowo usługa Firma pokazuje aktualny status działalności gospodarczej. Ponieważ łączy się z bazą CEIDG przy każdym uruchomieniu, w aplikacji widać dokładnie takie dane, jakie są wpisane w rejestrze. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, kiedy rejestruje się firmę, zawiesza ją albo wznawia działalność po przerwie. W usłudze można zobaczyć jeden z trzech statusów działalności gospodarczej:

  • Oczekująca na rozpoczęcie – kiedy jesteście w trakcie zakładania działalności gospodarczej, zobaczycie ten status wraz z datą zgłoszonego rozpoczęcia prowadzenia firmy.
  • Aktywna – widzicie ją, kiedy prowadzicie działalność.
  • Zawieszona – obok tego statusu widzicie datę ostatniego zawieszenia firmy. Jeśli jesteście w trakcie wznawiania działalności, pojawi się osobne powiadomienie pokazujące datę jej zgłoszonego wznowienia.