Nowe przepisy dotyczące limitu transakcji gotówkowych początkowo miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Termin ten przesunęła o rok ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jak będzie wyglądał limit transakcji gotówkowych od 2024 roku?

Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie transakcje B2C, których wartość przekroczy 20 tys. zł, od przyszłego roku będą musiały być rozliczane bezgotówkowo. Dotąd nie obowiązywał żaden limit płatności w gotówce dla konsumentów. Natomiast rozliczenia w gotówce pomiędzy przedsiębiorcami dopuszczano do kwoty 15 tys. zł. W tym przypadku nowy limit wyniesie 8 tys. PLN.

Firma, które przyjmie od konsumenta płatność gotówką w kwocie wyższej, niż 20 tys. zł zostanie obciążona dodatkowym podatkiem. Taka płatność zostanie potraktowana jako dodatkowy przychód z działalności gospodarczej – informuje Strefa Biznesu.

Zapowiedziane zmiany wzbudzają głosy sprzeciwu, głównie wśród przedsiębiorców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje wręcz o odejście od projektu „szkodliwych i zbyt dalece naruszających wolności konsumenckie przepisów”.

– Tu nie chodzi o obniżenie limitu do konkretnej kwoty. Chodzi o to, że są dążenia do eliminacji gotówki. Kiedy to będzie możliwe? Za rok lub półtora zobaczymy kolejną propozycję, żeby limit obniżyć o 1000 lub o 3000 zł. Będzie to zależne od sytuacji i możliwości – komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, cytowany przez Strefę Biznesu.