Do 10 listopada 2023 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym dopuszczalna jest działalność platform bez zezwolenia, ograniczona wyłącznie do prowadzenia działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi, w rozumieniu ustawy o ofercie, czy ofertami pożyczkowymi. Po tym terminie prowadzenie działalności crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego przez podmioty, które mają siedzibę w Polsce, będzie możliwe jedynie na podstawie zezwolenia KNF – wyjaśnia Urząd.

Działalność crowdfundingowa tylko z licencją UKNF

Do 9 listopada 2023 roku KNF udzieliła zezwolenia jednej platformie crowdfundingu pożyczkowego i dwóm platformom crowdfundingu inwestycyjnego. T spółki Emiteo.pl, Finansowo.pl oraz GPW Private Market. Informacje o podmiotach, którym KNF udzieliła zezwolenia, są publikowane na stronie www.knf.gov.pl w zakładce podmioty.

Świadczenie usług finansowania społecznościowego na cele gospodarcze bez zezwolenia albo prowadzenie działalności identycznej co do celu ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego (ale w sposób inny niż jako dostawca usług finansowania społecznościowego), stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 5 000 000 zł. Korzystanie z usług platform crowdfundingowych, które nie mają zezwolenia KNF, wiąże się z dodatkowym ryzykiem wynikającym z braku objęcia ich działalności nadzorem – czytamy w komunikacie KNF.

Podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe, które nie mają siedziby w Polsce, mogą prowadzić działalność w Polsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru w kraju ich siedziby i notyfikowania KNF zamiaru prowadzenia działalności transgranicznie w Polsce. Takie platformy podlegają nadzorowi zagranicznego organu, który udzielił im zezwolenia – nie podlegają nadzorowi KNF.