Otwarta bankowość umożliwia m.in. dostarczanie usługi dostępu do rachunku (AIS). Wgląd w informację o rachunku za zgodą jego właściciela, mogą mieć tylko podmioty posiadające odpowiedni wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

Sektor telekomunikacyjny

Dla sektora telekomunikacyjnego wyzwaniem jest konieczność weryfikacji tożsamości klienta. Wymóg potwierdzenia tożsamości obowiązuje chociażby w przypadku rejestracji karty SIM, czy też w sytuacji zakupu usługi w abonamencie. Otwarta bankowość wprowadza alternatywę w tym zakresie, szczególnie atrakcyjną przy kontaktach z klientem w kanale online. Na podstawie dostępu do informacji o rachunku, realizowany jest proces weryfikacji tożsamości poprzez logowanie się klienta na rachunek bankowy i dostarczenie danych o właścicielu konta.

Kolejnym wyzwaniem dla firm z tej branży są nieuczciwi kupujący, którzy po otrzymaniu nowego smartfona, czy tableta przestają spłacać za niego raty. Zaległości klientów to także opłaty abonamentowe. Zadłużenie wobec telekomów w Polsce to obecnie 1,32 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

Otwarta bankowość umożliwia rzetelną weryfikację sytuacji finansowej potencjalnego klienta. Ukazuje także jego zwyczaje w obszarze spłaty zobowiązań. Wgląd do danych z rachunku bankowego klienta ogranicza możliwość wyłudzeń. Uproszczona jest również weryfikacja danych z oświadczeń klientów np. co do osiąganych dochodów.

– Dzięki możliwości weryfikacji czy rachunek jest „żywym” rachunkiem, czyli takim, z którego faktycznie korzysta się na co dzień dokonując wielu transakcji, np. w sklepie spożywczym albo na stacji benzynowej, możemy zrobić krok naprzód w ciągłej walce z fraudami – mówi Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check, spółki oferującej bezpiecznie rozwiązanie technologiczne, umożliwiające dostęp do informacji o rachunku bankowym kontrahenta.

Sektor ubezpieczeń

Wykorzystanie rozwiązań otwartej bankowości w ubezpieczeniach daje szersze możliwości zarządzania ryzykiem i może stanowić wsparcie sprzedaży. Wiedza na temat opłacania innych składek na rachunku klienta pozwala tworzyć atrakcyjniejszą, indywidualnie dobraną ofertę. Informacje z historii rachunku dostarczają kontekst do działań sprzedażowych, w tym cross-sellingu i up-sellingu. Wiedząc, że klient posiada na koncie dodatkowe środki, możemy zaoferować mu np. wariant rozszerzony ubezpieczenia, dodatkowy pakiet lub też ubezpieczenie oszczędnościowe.

Ubezpieczyciel dzięki otwartej bankowości może zyskać uproszczenie procesów decyzyjnych. Korzystając z danych pozyskanych w ramach dostępu do rachunku łatwiej jest oszacować składkę. Chodzi tutaj głównie o realne informacje o przychodach i kosztach firmowych. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dane pozwalają określić nawyki klienta tj. częstotliwość serwisowania pojazdu, czy też otrzymywania mandatów.

Opłaty za polisy mogą być rozkładane na raty, np. miesięczne, czy kwartalne. Po stronie ubezpieczyciela leży decyzja o udostępnieniu lub ograniczeniu płatności ratalnych. Dostęp do danych z rachunku klienta umożliwia określenie sytuacji finansowej klienta, w tym jego rzeczywistych dochodów. Na podstawie informacji o regularności opłacania innych zobowiązań przez klienta możliwe jest ograniczenie ryzyka opłacania składek w ratach.

– Posiadając wiedzę na temat wysokości i terminie opłacanych składek u konkurencji możemy zaproponować klientowi lepszą ofertę. Ale to nie wszystko. Analizując historię możemy dowiedzieć się również  o tym, czy interesująca nas osoba spłaca kredyt i zaoferować jej ubezpieczenia zaciągniętej pożyczki. Z kolei, jeśli na jej koncie pojawiają się wpływy ze świadczeń socjalnych, to znak, że posiada dzieci, którym również przyda się ubezpieczenie. Ta sama procedura dotyczy asekuracji wycieczek dla miłośników podróży i zakupów dla amatorów shoppingu online. Możliwości jest bardzo dużo – tłumaczy Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check.

Kolejnym obszarem, w którym open banking ułatwia decyzje ubezpieczycielom jest analiza roszczeń. Mając dostęp do historii i kategorii transakcji klienta możliwa jest szybka weryfikacja złożonych przez niego oświadczeń.

Marketing

Nowoczesny marketing opiera się o potrzeby klienta, które pozwala poznać open banking. W marketingu niezwykle cenne są dane. Pozyskiwanie informacji o klientach umożliwia skuteczniejsze dotarcie do nich dzięki lepiej dobranym działaniom reklamowym. Pozyskiwanie danych jest niezbędne również do skutecznej segmentacji rynku.

Za zgodą konsumentów otwarta bankowość umożliwia pozyskanie danych z ich rachunków bankowych. Wiedząc co, u kogo i jak kupuje konsument można stworzyć jego szczegółową charakterystykę. Pozwala to na skuteczniejsze targetowanie wybranych grup. Inną cenną możliwością jest oferowanie spersonalizowanej oferty kompatybilnej z posiadanymi przez klienta usługami i produktami.

– Nie bez znaczenia jest też wiedza o sezonowości danych produktów dla tej konkretnej osoby, czyli informacja np. kiedy zwykle jeździ na wakacje i interesuje się ofertami wycieczek. Po uporządkowaniu i przeanalizowaniu takich informacji firmy będą mogły wykorzystać je w swoich działaniach marketingowych docierając z konkretną ofertą wyjazdu w dogodnym dla klienta czasie – mówi Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check.

Marketing korzystający z rozwiązań otwartej bankowości może lepiej wspierać sprzedaż. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: dlaczego konsumenci mieliby zgadzać się na dostęp firm marketingowych do danych z ich rachunku bankowego? Zachętę mogłyby stanowić dodatkowe korzyści w postaci np. zniżki u partnerów, czy też darmowej usługi lub produktu.

Otwarta bankowość nie tylko dla branży finansowej

Katalog sektorów, dla których narzędzia otwartej bankowości mogą być użyteczne nie jest zamknięty. Open banking sprawdzi się tam, gdzie zachodzi potrzeba weryfikacji tożsamości klienta, czy też konieczność zbadania jego sytuacji finansowej i zdolności do spłaty zobowiązań. Zalety otwartej bankowości takie jak przyspieszenie procesów decyzyjnych, ograniczenie stosowania długich formularzy i oświadczeń budują lepsze doświadczenie klienta, co może przełożyć się na jego zadowolenie i przywiązanie do firmy.

Ponadto wiedza o kliencie – jego przyzwyczajeniach, produktach i usługach, które opłaca pozwala dobrać ofertę dostosowaną do jego potrzeb i możliwości. Dane o konsumentach pozyskane z ich rachunków bankowych umożliwiają zastosowanie lepiej dobranych działań marketingowych. Wszystko to wpływa ostatecznie na zwiększenie sprzedaży.