Visa udostepni kalkulator sladu weglowego. Rusza pakiet Visa Eco Benefits

– W Visa zależy nam na przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dlatego podtrzymujemy swoje zobowiązanie do współtworzenia nowej ery zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju gospodarczego. Jako organizacja mająca duży wpływ na rozwój handlu w skali globalnej mamy okazję pracować z klientami i partnerami na całym świecie, prowadząc wspólne działania pomagające wprowadzić zrównoważony rozwój w ekosystemie płatności, a także wspierające wybory firm i posiadaczy kart w ramach transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Visa udostępnia pakiet Visa Eco Benefits

W ramach pakietu Visa udostępnione są lub będą następujące funkcjonalności:

  • Kalkulator śladu węglowego: dostęp do informacji oferowanych przez ecolytiq posiadaczom kart, pozwalających poznać szacowany ślad węglowy ich wydatków, łącznie wpływem na zmiany temperatury. Dzięki temu rozwiązaniu posiadacze kart mogą zrozumieć wpływ ich wydatków na klimat oraz sposób, w jaki ich wybory konsumpcyjne przyczyniają się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego w sprawie utrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5°C. ecolytiq jest partnerem Visa Fintech Connect Program;
  • Kompensacja emisji CO2: umożliwienie posiadaczom kart zrekompensowania ich śladu węglowego;
  • Spersonalizowana edukacja konsumentów zachęcająca do bardziej zrównoważonej konsumpcji;
  • Przyjazne środowisku materiały, z których wykonane są karty, w tym współpraca
    z CPI Card Group;
  • Darowizny przekazywane przez Visa, przy płatności kartą, na rzecz organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Jedną z nich jest One Tree Planted, organizacja pozarządowa skupiająca się na zalesianiu.
  • Program benefitów dla posiadaczy kart za zrównoważone zachowania.

Jak wynika z niedawnego badania GlobeScan przeprowadzonego na próbie 31 000 respondentów i obejmującego 31 rynków, konsumentom zależy na życiu w sposób zrównoważony. Badania konsumenckie przeprowadzone przez Visa pokazują, że dzięki temu rośnie również zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie bankowości i płatności. Przykładowo, większość biorących udział w badaniach posiadaczy kart w USA zgadza się z twierdzeniem, że zrównoważony sposób życia jest dla nich ważny.

Co więcej, 62% respondentów przyznało, że jest prawdopodobne albo bardzo prawdopodobne, że zamówią kartę płatniczą oferującą korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem, przy czym odsetek ten jest wyższy wśród osób należących do pokolenia millenialsów. W Europie posiadacze kart wskazywali, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem będą drugim najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze kolejnej katy płatniczej, zaraz za tak tradycyjnymi korzyściami kart płatniczych jak ochrona przed oszustwami czy akceptacja transakcji.

W tym roku Visa ogłosiła zobowiązanie do osiągnięcia zeroemisyjności netto do roku 2040, dziesięć lat przed datą uzgodnioną w Porozumieniu Paryskim.

Kalkulator śladu węglowego wprowadził także Mastercard, współpracując z fintechem Doconomy.