Aż 66 proc. badanych chciałoby przekazywać darowizny podczas płatności online. Dynamicznie rosnący rynek e-commerce w Polsce jest już wart ponad 100 mld zł, co stanowi ogromną szansę dla organizacji charytatywnych.

Polacy stawiają na darowizny online

Jak wynika z najnowszego badania „Wsparcie Polaków dla organizacji i akcji charytatywnych”, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie PayPal, 80 proc. Polaków wspiera finansowo różne inicjatywy dobroczynne. Trzy czwarte z nich przekazało pieniądze na pomoc walczącym i ofiarom wojny w Ukrainie oraz uchodźcom z tego kraju. Co trzeci respondent, który przekazuje pieniądze przez Internet, przyznaje, że jego hojność wzrosła od początku pandemii COVID-19.

Największą popularnością cieszą się darowizny internetowe – 62 proc. darczyńców wybiera tę metodę wsparcia. Najchętniej korzystają z przelewów bankowych (33 proc.), przekazując 1 proc. podatku (27 proc.), a prawie co dziesiąty Polak wybiera do tego celu PayPal – czytamy w komunikacie.

Ponad 1/3 ankietowanych darczyńców dokonała w trakcie ostatniego roku tylko jednej wpłaty przez Internet, a prawie połowa (47 proc.) od 2 do 5 razy. Aż 66 proc. respondentów przyznaje, że byliby skłonni przekazać darowiznę, gdyby mogli to zrobić podczas zakupów online. Taką możliwość oferuje między innymi PayPal, który uruchomił funkcję „Give at Checkout”, umożliwiającą klientom ofiarowanie 5 złotych darowizny na cele charytatywne podczas dokonywania płatności w systemie PayPal. Niewielkie kwoty przekazywane w ten sposób zamieniają się z czasem w większe sumy, stanowiąc dodatkowe źródło funduszy dla organizacji niosących pomoc.

Pomoc dzieciom, osobom nieuprzywilejowanym i zwierzętom

Jak wynika z badania PayPal, Polacy deklarują, że przez ostatni rok przekazywali darowizny o średniej łącznej wartości 399 zł, przy medianie wynoszącej 195 zł. Najczęściej wspierają organizacje działające na rzecz dzieci (43 proc.), następnie organizacje pomagające osobom chorym lub z niepełnosprawnościami (30 proc.) oraz zwierzętom (25 proc.).

Polacy zdecydowanie chętniej wybierają instytucje działające lokalnie, skupione na jednym, konkretnym celu (68 proc.), niż duże, międzynarodowe organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na wielu płaszczyznach (18 proc.). Widać to na przykładzie ogromnej fali pomocy dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Ponad dwie trzecie darczyńców (67%) wsparło polskie organizacje działające lokalnie na rzecz uchodźców, zaś 12 proc. przekazało darowiznę organizacjom międzynarodowym.

Respondenci deklarują, że lubią pomagać, ponieważ czują się z tym dobrze. Taka jest motywacja około 1/3 badanych darczyńców (30 proc.). Ważne jest też osobiste przekonanie do konkretnego celu (27 proc.) oraz poczucie sprawczości i chęć uczynienia świata lepszym (22 proc.). Pozwala to przypuszczać, że hojność Polaków będzie coraz większa, szczególnie dzięki rosnącej liczbie nowoczesnych rozwiązań płatniczych, które sprawiają, że dobroczynność nie tylko daje nam satysfakcję, ale stała się prosta i szybka.