Na jesieni zeszłego roku, PFR Ventures podwoiło swój budżet programu inwestycyjnego w sektorze Private Equity. Z dodatkowych 0,5 mld PLN dokonano już trzech inwestycji, a kolejne planowane są jeszcze w tym roku.

PFR Ventures rusza po sektor private debt

Do tej pory polskie przedsiębiorstwo inwestowało przede wszystkim w fundusze o profilu wzrostowym (growth), wykupowym (buyout) oraz mezzanine (formuła hybrydowa łącząca dług z kapitałem własnym).

Inwestycje w CVI i Beechbrook rozszerzają mandat inwestycyjny o fundusze dłużne (private debt). PFR Ventures planuje zainwestować w jeszcze co najmniej jeden zespół o takim profilu.

– Balansujemy nasz portfel. Chcemy aby kapitał PFR trafiał do najlepszych zespołów zarządzających zarówno w regionie, jak i na świecie. Dzięki naszemu zaangażowaniu CVI pozyskało dodatkowe pieniądze z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – mówi Annemarie Dalka, dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures.

CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN–PRI). PFR Ventures zainwestowało w niego 12 mln euro.

Beechbrook to z kolei fundusz, który zainwestował już w ponad 80 spółek. Inwestycja w brytyjską spółkę wyniosła 10 mln EUR i jest powiązana ze zobowiązaniem do zainwestowania dwukrotności tej kwoty w polskie spółki.