Usługa sieci płatniczej umożliwiająca wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym – Visa Protect for Account to Account Payments – będzie dostępna dla klientów w Polsce.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w szybkich płatnościach?

Ostatnie raporty opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejską Radę ds. Płatności wskazują, że wraz z rosnącą popularnością płatności natychmiastowych znacząco wzrosła także liczba związanych z nimi oszustw. Visa ogłosiła, że usługa z obszaru sztucznej inteligencji – Visa Protect for Account to Account, ma potencjał, aby przyczynić się do zwiększenia zaufania do płatności natychmiastowych, dzięki lepszej wykrywalności oszustw i ograniczeniu ich występowania.

W ramach projektu pilotażowego zrealizowanego w Wielkiej Brytanii, Visa we współpracy z lokalnymi partnerami zademonstrowała, w jaki sposób wykorzystanie najnowszych technologii z obszaru sztucznej inteligencji może przyczynić się do zmniejszenia strat spowodowanych oszustwami dokonywanymi w obszarze płatności natychmiastowych, które w tym kraju w ostatnich latach sięgają rocznie 600 milionów funtów.

Podsumowując projekt, Visa ogłosiła, że jej model był w stanie poprawnie zidentyfikować 54% transakcji oszukańczych, których nie wychwyciły zaawansowane systemy wykrywania oszustw wdrożone w bankach. Oznacza to, że rozwiązania Visa z obszaru predyktywnej sztucznej inteligencji stanowią ważny element tego rozwijającego się obszaru i mogłyby pomóc zaoszczędzić brytyjskim konsumentom, firmom i gospodarce aż 330 milionów funtów.

Program pilotażowy Visa

Pilotażowy projekt partnerski zrealizowany został przez Visa i Pay.UK, operatora obsługującego w Wielkiej Brytanii płatności natychmiastowe między konsumentami. W czasie trwania projektu przeanalizowano miliardy historycznych bankowych transakcji detalicznych (ponad 50% transakcji realizowanych rocznie bezpośrednio między rachunkami) za okres 12 miesięcy.

Nowa technologia stojąca za usługą wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym – Visa Protect for Account to Account Payments będzie mogła być wykorzystana do przeciwdziałania oszukańczym płatnościom natychmiastowym, np. powstrzymując transakcję oszukańczą zanim pieniądze opuszczą konto niedoszłej ofiary.

Technologia Visa w obszarze sztucznej inteligencji może analizować miliardy transakcji rocznie, oceniając poziom ryzyka wskazujący jak bardzo prawdopodobne jest, że płatność realizowana bezpośrednio między rachunkami jest wynikiem oszustwa.