O sprawie pisze Puls Biznesu, a informacje potwierdza PKO Bank Polski. PKO VC będzie skoncentrowany na rynku nowoczesnych technologii, na którym będzie wyszukiwał interesujące spółki. Ma być podzielony na dwa subfundusze.

– Wiodące banki i instytucje finansowe są aktywne na rynku venture i inwestują głównie w fintech. PKO Bank Polski jako jeden z największych graczy finansowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej posiada niezbędną wiedzę i kompetencje, aby otworzyć się na tego typu inwestycje. Niewątpliwie jest to kolejny krok w rozwoju współpracy banku ze środowiskiem start-upowym, która ma już swoją kilkuletnią tradycję. Dzięki CVC powstał wewnętrzny wehikuł, który umożliwia kontynuację założeń naszej strategii poprzez wsparcie kapitałowe i inwestycyjne. Jest to uzupełnienie procesu scoutingu i akceleracji młodych spółek technologicznych, których pierwszy kontakt z Bankiem umożliwia otwarty akcelerator „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” – komentuje Grzegorz Pawlicki dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

PKO VC- największy polski bank zainwestuje w fintechy

PKO VC będzie działać przy Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PKO, a jego prezesem zostanie Krzysztof Tokarski, który w przeszłości stał na czele PZU TFI.

Jak będzie działać PKO VC? Pierwszy subfundusz ma przejmować większościowe udziały w wybranych startupach, a drugi skupować pakiety mniejszościowe, które później zostaną odsprzedane z pokaźną stopą zwrotu. W ten sposób fundusz zapewni kontrolę nad wybranymi fintechami, a dodatkowo pozwoli na generowanie zysków.

Na początek fundusz PKO VC będzie mógł przeznaczyć na inwestycje kwotę rzędu 200 milionów złotych. To podobna suma, do tej którą dysponuje inny bankowy fundusz VC – mAkcelerator od mBanku. Fundusz mBanku zainwestował do tej pory w firmy Digital Teammates, CyberRescue i Digital Fingerprints.

PKO VC ma wyszukiwać te firmy, których produkty będą komplementarne z wizją rozwoju PKO Banku Polskiego. Największy polski bank posiada długą historię współpracy z fintechami. Kilka lat temu bank uruchomił akcelerator „Let’s FinTech with PKO Bank Polski”, a obecnie współpracuje z takimi firmami jak Coinfirm, IC Solutions, Funtronic, czy NuDelta. Więcej o współpracy PKO Banku Polskiego z fintechami można przeczytać w wywiadzie z Grzegorzem Pawlickim, dyrektorem Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.