Wśród zgłoszonych do programu pomysłów przeważały rozwiązania z sektorów, takich jak czysta energia, szeroko pojęte zwiększanie efektywności energetycznej, zielony transport, czysty przemysł, zarządzanie i oczyszczanie wody, green finance, usprawnienia w rolnictwie, czy dekarbonizacja.

W kolejnym etapie programu udział wezmą następujące startupy: AgronetPRO, Beholder, Connect Earth, Ecobean, H+H Labs, Insignes Labs, Listny Cud, Maas Loop, Nanosci, Plan Be Eco, Redigo Carbon, RadicalZero, Solwena, TerGo, VivaDrive.

PKO BP i Accelpoint wyłoniły zwycięzców programu

Liczną grupę stanowiły startupy wspierające redukcję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do mierzenia i raportowania, a następnie ograniczania emisji CO2 m.in. poprzez efektywniejsze zarządzanie energią. Istotna część zgłoszeń dotyczyła także narzędzi ułatwiających firmom wdrożenie idei Zero-Waste do swojej działalności operacyjnej.

Jednym z takich rozwiązań jest np. ekosystem cyrkularny, zaprojektowany z myślą o zrównoważonej konsumpcji produktów FMCG, którego głównymi celami są zmniejszenie ilości produkowanego plastiku oraz ochrona środowiska. Bankowi eksperci zwrócili także uwagę na narzędzie ułatwiające włączenie ryzyka klimatycznego do analiz ryzyka w instytucjach finansowych oraz na system rolnictwa precyzyjnego, który wspiera rolników w podejmowaniu decyzji, tak aby dostarczać wysokiej jakości produkty i pozytywnie wpływać na środowisko.

W trakcie naboru, bankowi eksperci z poszczególnych obszarów biznesowych spotkali się z przedstawicielami startupów i ocenili blisko sto zgłoszonych rozwiązań. Wybierając te najlepsze, zwracali uwagę nie tylko na możliwości ich implementacji w samym banku, ale także na potencjał wykorzystania narzędzi u klientów biznesowych PKO Banku Polskiego. Istotną cechą, która była brana pod uwagę podczas selekcji było, oprócz końcowego wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego, także stwarzanie bodźców biznesowych do podejmowania ukierunkowanych na ten cel działań.

Dzięki udziałowi w 5-miesięcznym programie akceleracyjnym wybrane startupy uzyskają dostęp do międzynarodowej sieci inwestorskiej oraz do społeczności branżowych ekspertów i mentorów. Ponadto, najlepsze z nich dostaną szansę na sfinansowanie testów technologicznych we współpracy z PKO Bankiem Polskim, a co za tym idzie będą miały możliwość faktycznego wdrożenia swojego rozwiązania oraz pozyskania kolejnych klientów.