Każdy ubezpieczyciel na rynku musi spełnić wymagania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i odpowiednio zasilać w nim dane. Umowa z Makeitright zakładająca wdrożenie BrokerUFG, gwarantuje pełną automatyzację procesu zasilania bazy danych, a także utrzymanie ich najwyższej jakości. Modułowy system pozwoli PKO także na dokładne śledzenie i monitorowanie ich przepływu oraz skrócenie ścieżki zakupowej polisy komunikacyjnej do 60 sekund.

PKO Ubezpieczenia wdraża nowe technologie

PKO Ubezpieczenia wykorzysta powyższe narzędzie na potrzeby taryfikacji, a także do komunikacji z UFG i dostępu do CEPiK 2.0. Ubezpieczyciel skorzysta również z modułu wyszukiwania nieubezpieczonych osób i formularza statystycznego, a także notatek policyjnych i audytowania zapytań kierowanych do UFG.

BrokerUFG ma być także przepustką do wysokiej pozycji w rankingu jakości firm UFG. Cały system opiera się na przejrzystym modelu integracji, kooperacji i wbudowanej automatyzacji zasilania oraz zapytań, przez co pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć pracochłonność zadań. Na podobny ruch zdecydowało się już LINK4.

— Zdecydowaliśmy się skorzystać ze wszystkich modułów BrokeraUFG w modelu SaaS, aby komunikacja z UFG przebiegała w prosty i bezobsługowy sposób, a dane przekazywane do bazy, były na bieżąco monitorowane. Wdrożenie tego rozwiązania przełoży się nie tylko na optymalizację procesową i kosztową, ale będzie też dodatkową wartością dla klientów PKO Ubezpieczenia. Nasi klienci będą mogli jeszcze szybciej kupić ubezpieczenie i skróci się czas likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań – mówi Anna Barańska, Dyrektor Departamentu Szkód i Świadczeń, PKO Ubezpieczenia.