Udział płatności zbliżeniowych przy użyciu polskich kart w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych w punktach sprzedaży na terenie naszego kraju zbliżył się do poziomu 85% – to także dane od agentów rozliczeniowych z końcówki zeszłego roku. Co więcej dane Europejskiego Banku Centralnego plasują Polskę w ścisłej czołówce krajów o najniższym udziale transakcji oszukańczych w całym obszarze SEPA – czytamy w informacji prasowej Visa.

Polska króluje na mapie płatności zbliżeniowych

Jak pokazują wyniki raportu Digital Payments Study 2017 przygotowanego na zlecenie Visa, 86% polskich konsumentów dokonało płatności zbliżeniowej (wzrost o 5 p.p. w ciągu 12 miesięcy). Co ważne, wprowadzenie płatności zbliżeniowych otworzyło drogę dla płatności mobilnych. Wyniki ww. badania pokazują, że już niemal 90% polskich konsumentów spośród tych, którzy dokonali płatności zbliżeniowej, sądzi, że w ciągu trzech lat zapłaci smartfonem.

Takim krzepiącym opiniom sprzyja ciągły rozwój infrastruktury. Polacy mają do dyspozycji wiele metod płatności – od tradycyjnych kart po mobilne portfele, takie jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, czy Fitbit Pay. Plastikiem i smartfonem można także płacić w coraz większej liczbie lokalizacji. Visa przywołuje przykład rozwiązania od Mennicy Polskiej (Open Payment System), czyli nowoczesnego systemu biletowego, który pozwala zapisywać bilet na karcie płatniczej, bez potrzeby drukowania kartonika. OPS działa już we Wrocławiu i w Bydgoszczy, a programy pilotażowe trwają w Gdańsku, Łodzi i na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

W ostatnim czasie warszawski Inkubator Innowacji Visa przedstawił pilotażowe rozwiązania na rzecz zintegrowanych płatności w transporcie publicznym oraz stref płatnego parkowania. Koncepcja następnej generacji płatności cyfrowych dla transportu publicznego jest oparta w całości na rozwiązaniach mobilnych, dostosowana do taryf biletowych pay-as-you-go i będzie testowana w Łodzi od 2019 r. Natomiast aplikacje parkingowe usprawniające opłacanie postoju kartą płatniczą w strefie parkowania będą testowane w Krakowie. Więcej o projektach rozwijanych w ramach Inkubatora Innowacji Visa pisaliśmy tutaj.

/Rafał Tomaszewski