Do UOKiK trafiły skargi konsumentów dotyczące ofert dostępu do internetu w 5G. Urząd poinformował, że abonenci Plusa sygnalizowali nieprawidłowe działanie tej technologii. Z kolei klienci Play na podstawie reklam byli przekonani, że zaprezentowana cena wraz z urządzeniem obejmuje dostęp do 5G. Przy czym ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej prędkości, o czym informowano małym druczkiem.

UOKiK wszczyna postępowania w sprawie reklam 5G

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zweryfikuje, czy sytuacje opisane w skargach przez klientów Plusa i Play miały miejsce. W ramach postępowania wyjaśniającego sprawdzi, jakie informacje były udzielane w kampaniach promujących ofertę 5G.

Materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi. Nie zawsze przedsiębiorcy o tym pamiętają – wskazuje Urząd w wydanym komunikacie.

– Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty. Istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Jak podkreśla Urząd, obecnie postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu podmiotowi. Jeśli jednak zarzuty się potwierdzą, kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania właściwego. W takim przypadku Plus i Play będzie groziło nałożenie kary do 10 proc. ich rocznego obrotu.