Ważnym zastrzeżeniem jest to, iż zgodnie min. z w/w przepisem zbycie waluty wirtualnej, owszem oznacza wymianę na prawny środek płatniczy, ale oznacza również zapłatę za towary lub jakiekolwiek inne prawa majątkowe nie będące walutą wirtualną lub uregulowanie zobowiązania.

Kryptowaluty a podatek dochodowy

Co niezmiernie istotne, w rozliczeniu przychodu i kosztu panuje zasada osobnego rozliczania źródła przychodu i osobnego obliczania kosztów z tym związanych. Oznacza to, iż nie ma możliwości odliczenia np. kosztu nabycia waluty wirtualnej od dochodu innych kapitałów.

Uwzględnienie kosztów nabycia waluty wirtualnej oceniane jest zgodnie z art. 22 ustawy o PIT. Zatem kosztami są koszty związane bezpośrednio z nabyciem w związku przyczynowym, a nie np. wynikające ze sposobu samego pozyskania środków na nabycie. Nie są tymi kosztami również koszty energii zużywanej na koparki kryptowalut, ani komputery i karty graficzne wykorzystywane do ich kopania – rzeczone koparki. Kosztem nie są też koszty obsługi wymiany jednej waluty wirtualnej na inną.

Przeczytaj także: Kryptowaluty a prawo w Polsce. Wszystko co musisz wiedzieć

Jak rozliczyć dochód z obrotu kryptowalutami?

Rozliczenie dochodu z obrotu kryptowalutą traktowane jest jako rozliczenie przychodów kapitałowych rozumianych zgodnie z art. 30b ustawy o PIT i w konsekwencji podatek rozliczamy wg. stawki 19% dla dochodów z art. 30b ustawy o PIT. Deklaracją rozliczeniową jest PIT-38. Możliwe jest złożenie tej deklaracji elektronicznie oraz papierowo. Możemy również skorzystać z usługi PFR (pre filed return) Ministerstwa Finansów. Co istotne, zeznanie jest składane również wtedy, gdy jedynym jego przedmiotem jest wydatek na  nabycie waluty wirtualnej, tzn. koszt o który może być pomniejszony przychód w przyszłym roku powinien również być wcześniej zadeklarowany.

Termin złożenia deklaracji upływa w tym roku 2 maja, ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Z racji tego, że podmioty obracające walutami wirtualnymi nie są w tym zakresie zasadniczo zobowiązanie do wystawienia PIT-8C, obliczenie podatku wynika z zestawienia transakcji.

Przychodów ze sprzedaży waluty wirtualnej nie można, podobnie jak innych przychodów deklarowanych w PIT-38, rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Zastosowanie nie znajdują również odliczenia i ulgi podatkowe. Co ważne – stratę z poprzedniego roku możemy odliczać od przychodu w roku kolejnym, powiększając koszt bieżący. W deklaracji można też wskazać organizację pożytku publicznego, na której rzecz ma nastąpić przekazanie 1,5% podatku.

Osobne rozliczenie tego rodzaju przychodów wynika z daleko idącej ostrożności ustawodawcy i organów podatkowych w stosunku do handlu walutami wirtualnymi, z racji jego łatwej depersonalizacji i ograniczonej kontroli oraz wskazywanej obawy o pranie brudnych pieniędzy w ten sposób. Musimy też pamiętać, że pomysły na sposób opodatkowania tego obrotu były i są różne. Obecne regulacje kształtują już stabilniejszą linię oceny obrotu, którą zapoczątkował min. Naczelny Sąd Administracyjny dnia 6 marca 2018 roku wyrokiem w sprawie II FSK 488/16. Rzecz jasna inwestorzy stale oceniają ten obrót pod kątem najkorzystniejszych systemów podatkowych w różnych państwach.