Waluty wirtualne posiadają wartość określoną w walutach tradycyjnych, a zatem dają możliwość osiągnięcia zysku. Jak zatem należy opodatkować dochody z obrotu kryptowalutami?

Jak rozliczać podatki od obrotu kryptowalutami?

W Polsce przychody z kryptowalut kwalifikowane są do kategorii źródeł przychodu „kapitały pieniężne”. Podatek w stawce 19% płacimy od dochodu, który stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Przychód odpowiada cenie, którą otrzymaliśmy za sprzedawane kryptowaluty. Kosztem uzyskania przychodu jest natomiast cena nabycia oraz koszty zbycia kryptowaluty, np. prowizje.

Co istotne przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut nie łączy się z innymi przychodami i kosztami z kapitałów pieniężnych, takich jak sprzedaż akcji, czy udziałów. W przypadku, gdy w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży kryptowalut były wyższe od przychodu, strata może być skompensowana w tym roku ale wyłącznie z przychodem z kryptowalut. Podobnie, jeżeli w bieżącym rozliczeniu koszty będą wyższe od przychodu, pomniejszą one przychód z kryptowalut w roku następnym.

Przychody z handlu kryptowalutami należy wykazać w deklaracji PIT-38. Deklarację za 2023 rok należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania do końca kwietnia 2024 roku. Obecnie procedowana jest ustawa regulująca kryptowaluty. Zapisy projektu ustawy nie odnoszą się jednak do kwestii podatkowych.

Jak to wygląda w Polsce?

Choć obowiązująca w Polsce stawka podatku dochodowego od kryptowalut nie jest najwyższa na tle innych krajów, tendencją jest liberalizacja obciążeń podatkowych. W krajach takich jak Szwajcaria, czy Singapur zyski kapitałowe osób prywatnych, w tym z kryptowalut, są zwolnione z podatku dochodowego.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zwolnienie to dotyczy również zysków kapitałowych osiągniętych w związku z działalnością gospodarczą. Popularne są również warunkowe zwolnienia z podatku. W Polsce zwolnienie takie dotyczy np. zbycia nieruchomości po okresie 5 lat. W przypadku kryptowalut, jeżeli ich zbycie następuje po okresie dłuższym niż rok podatku nie zapłacimy m. in. w Portugalii, czy w Niemczech. Na Słowacji natomiast sprzedając kryptowaluty po upływie 12 miesięcy można skorzystać z niższej stawki podatku – 7%.

W Polsce jak na razie nie obowiązują żadne preferencje przy opodatkowaniu kryptowalut. W rywalizacji o najbardziej przyjazne środowisko dla inwestorów kryptowalutowych niestety nie zbliżamy się do czołówki.