Według szacunków „Insurtech Global Market Report 2023”, globalny rynek insurtech wzrośnie w 2023 roku z 10,44 miliarda USD w 2022 roku do 13,49 miliarda USD. Wzrost o blisko 30% jest bardzo dobrym wynikiem, który w pełni potwierdza potencjał tego rynku. Zgodnie z predykcjami, rynek insurtech osiągnie w 2027 roku wartość 39,44 miliarda USD.

Jednocześnie wzrost samego rynku w obecnym roku nie szedł w parze z inwestycjami w branżę insurtech, które w pierwszej połowie 2023 roku znacząco zmniejszyły się o 50% w porównaniu do roku 2022. Ten spadek był szczególnie widoczny w późniejszych etapach finansowania, które spadły o ponad 60% od szczytowych wartości, podczas gdy finansowanie na wczesnych etapach ustabilizowało się przy spadku o około 30%. Tak jak w latach poprzednich, Insurtech skupiał się w dużej mierze na rynku ubezpieczeń majątkowych, który przyciągnął ponad 60% finansowania. Ubezpieczenia na życie były szczególnie niedoinwestowane i nadal oczekują na bardzo potrzebne zmiany.

Współpraca ubezpieczycieli z insurtechami

W Polsce niestety dalej nie nastąpił przełom w zakresie współpracy pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz insurtechami. W większości ubezpieczyciele nie postrzegają startupów jako potencjalne źródło innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą później wprowadzać jako nowatorskie rozwiązania do swojej działalności.

Tym niemniej pojawiają się pewne oznaki zmian. Insurtech Quantee pozyskał nowego (drugiego) klienta na polskim rynku ubezpieczeń. Z jego usług skorzysta Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, dla którego wdrożył narzędzia służące do poprawy wyceny produktów ubezpieczeniowych. Quantee jeszcze większe sukcesy odnosi poza granicami Polski, gdzie prawdopodobnie ten rok zakończy z 8 nowymi klientami na 3 kontynentach, jednocześnie zwiększając swoje przychody sześciokrotnie.

Kolejnym wartym naśladowania przykładem jest ogłoszona na początku grudnia współpraca pomiędzy insurtechem Laven a brokerem ubezpieczeniowym AON Polska. Laven oferuje komplementarne ubezpieczenia zdrowotne w formie grupowych polis i co warto podkreślić, jest to już ich kolejny partner ubezpieczeniowy.

W 2023 roku warto także odnotować dwie transakcje odsprzedaży jeszcze nie startupów, ale przynajmniej już insurtechowych rozwiązań. Insly, dostawca technologii dla sektora ubezpieczeń przejął TubaPay, czyli rozwiązanie umożliwiające agentom ubezpieczeniowym przyjmowanie i rozliczanie płatności za polisy kartami płatniczymi oraz BLIKIEM.

Natomiast Grupa Acrisure, będąca największym dystrybutorem ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonała również zakupu części przedsiębiorstwa od ProService Finteco, przejmując system do obsługi ubezpieczycieli w chmurze oraz rozwiązanie do wymiany danych z UFG i CEPIK.

Najważniejsze trendy na rynku InsurTech

Nikt nie ma wątpliwości, że rok 2023 okazał się rokiem sztucznej inteligencji. Po udostępnieniu przez OpenAI ChatGPT na koniec zeszłego roku, wpływ sztucznej inteligencji na biznes i społeczeństwo zdominował globalną dyskusję oraz otworzył nowe możliwości praktycznie w każdej działalności biznesowej.

Dzięki upowszechnieniu ChatGPT w ciągu ostatniego roku nastąpiła diametralna zmiana podejścia do sztucznej inteligencji. O ile rok wcześniej mało kto wyobrażał sobie rozmowy człowieka ze sztuczną inteligencją, dziś takie rozmowy odbywają się praktycznie w każdym domu. Dzięki temu została przełamana niewidzialna bariera oporu, i dziś także branża ubezpieczeniowa nie zastanawia się, czy korzystać z AI, tylko jak to zrobić.

Oprócz sztucznej inteligencji, w 2023 roku nastąpił dynamiczny rozwój embedded insurance oraz wszelakich modeli dystrybucji cyfrowej, czego najlepszym przykładem jest simpl.rent. Ten startup usprawnia proces wynajmu mieszkań, zapewniając ochronę i wygodę dla najemców, właścicieli oraz profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami, a jednocześnie oferuje innowacyjne na polskim rynku ubezpieczenie od niezapłaconego czynszu. Działalność ubezpieczeniowa przyniosła simpl.rent pięciokrotny wzrost przypisu ze składki ubezpieczeniowej, osiągając sprzedaż kilku tysięcy polis miesięcznie.

Czego spodziewać się w roku 2024?

W 2024 roku, dzięki dalszemu rozwojowi technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, oraz większym możliwościom wykorzystania analizy danych do dostosowania ofert i cen do indywidualnych potrzeb klientów, nastąpi rozwój bardziej spersonalizowanych i efektywnych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki temu produkty ubezpieczeniowe będą lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania współczesnych konsumentów.

Zmiany w regulacjach prawnych staną się jednocześnie wyzwaniem oraz szansą dla całego rynku. W szczególności zbliżająca się implementacja DORA może zostać wykorzystana przez insurtechy, jako bardziej zwinne i elastyczne firmy niż tradycyjne korporacje, do zaoferowania swoich całkowicie nowych usług. Przewiduję także rozpoczęcie na większą skalę współpracy pomiędzy startupami i tradycyjnymi firmami ubezpieczeniowymi, która może obejmować partnerstwa, wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) i przejęcia.

Dodatkowo, te partnerstwa mogą przyczynić się także do promowania zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście rosnącego nacisku na społecznie odpowiedzialne i ekologiczne praktyki biznesowe.