Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały takiej formy płatności. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Kto korzysta z Programu Polska Bezgotówkowa?

Największym nasyceniem terminalami z Programu Polska Bezgotówkowa cieszą się województwa: pomorskie, dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie, gdzie na każde 100 tys. mieszkańców przypada od 370 do 400 terminali. W innych województwach, przykładowo kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim, lubelskim i podkarpackim,  zainstalowano od 260 do 336 terminali na 100 tys. mieszkańców. Zgodnie z danymi NBP na koniec 2018 roku znajdowało się na naszym rynku ponad 786 tys. terminali POS. To wzrost o ponad 40 tys. urządzeń w porównaniu do III kwartału 2018. Więcej o liczbie terminali i statystykach NBP można przeczytać tutaj.

Na zainteresowanie terminalami mają wpływ poziom urbanizacji regionu, ruch turystyczny oraz liczba funkcjonujących w nim mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone przez Fundacje pokazują też, że ponad połowa nowych użytkowników terminali zanotowała wzrost obrotów. Dlatego nawet 95% przedsiębiorców poleciłaby posiadanie terminala innym sprzedawcom.

Do najpopularniejszych branż, biorących udział w Programie należą sklepy odzieżowe, spożywcze i inne sklepy detaliczne, restauracje, a także zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Coraz częściej po terminal sięgają drobni usługodawcy, którzy dotychczas nie byli przekonani do płatności bezgotówkowych. Zwykle wprowadzają oni możliwość płatności kartą za namową klientów, którzy cenią sobie wygodę transakcji bezgotówkowych.

/Rafał Tomaszewski