Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 r., to pierwsza generacja, która dorastała w całkowicie scyfryzowanym świecie. I chociaż jedną z często wymienianych zalet Internetu jest możliwość nawiązywania za jego pośrednictwem licznych kontaktów, a według danych Ministerstwa Cyfryzacji ok. 75 proc. polskich internautów korzysta z komunikatorów, to tzw. Zetki czują się bardzo samotne.

Najbardziej samotne są Zetki z dużych miast

Jak wynika z pierwszego w Polsce badania samotności pokolenia Z, przeprowadzonego przez twórców projektu MindGenic AI, polskiej aplikacji wspierającej młodych ludzi w radzeniu sobie z ich problemami z pomocą sztucznej inteligencji, 60 proc. osób w wieku od 12 do 24 lat odczuwa samotność, a prawie 40 proc. rzadko ma poczucie więzi z innymi ludźmi.

Problem poczucia samotności Zetek jest największy w miastach o liczbie mieszkańców między  200 tys. a 500 tys. i dotyczy aż połowy mieszkającej w nich młodzieży. W głównych aglomeracjach Polski odsetek osamotnionych młodych osób spada, chociaż nadal jest wysoka i wynosi 42 proc. Najczęściej samotni w domu czują się ludzie między 19. a 21. rokiem życia – zdarza się to niemal 78 proc. z nich, z czego 41 proc. deklaruje, że poczucie samotności w domu towarzyszy im bardzo często. Z kolei brak wsparcia ze strony rodziców najczęściej zauważalny jest w grupie 17- i 18-latków – 62 proc. wskazuje, że spotyka się z nim często lub bardzo często.

Technologia może rozwiązać ten problem

W rozwiązaniu tego problemu częściowo może pomóc technologia, która, poprzez social media, sama przyczyniła się do jego wywołania. W ramach projektu MindGenic AI powstaje wyposażony w sztuczną inteligencję chatbot, który ma wspierać młodych ludzi w rozwiązywaniu problemów wynikających z samotności, niskiego poczucia akceptacji i nudy.

– Użytkownicy będą mogli m.in. porozmawiać z nim na różne tematy i skorzystać z pomocy w poszukiwaniu rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Bot będzie również wskazywał zdrowe nawyki pozacyfrowe, podpowie, w jakich wydarzeniach warto wziąć udział, zachęci  do aktywności w najbliższym środowisku oraz zwiększy świadomość na temat korzystania z zasobów Internetu – mówi Joanna Trojak, CEO MindGenic AI.

Projekt został wyróżniony spośród ponad 600 innych pomysłów na innowacyjny startup i otrzymał blisko milion zł wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

Elementem projektu jest również Akademia MindGenic, oferująca darmowe kursy dla młodych osób,  które chcą nabyć nowe umiejętności w zakresie technologii sztucznej inteligencji, uczenia botów i konstruowania zaawansowanych dialogów z wykorzystaniem elementów psychologicznych. Kursanci będą mieli możliwość pracy przy budowie wspomnianego chatbota. Na zakończenie zajęć otrzymają certyfikat trenera botów / designera komunkacji AI. Najbliższa edycja Akademii startuje 13 lutego i będzie trwać 2 tygodnie.