Portfel EUDI jest elementem proponowanego rozporządzenia eIDAS 2.0., które zapewni wszystkim obywatelom Europy dostęp do zaufanej tożsamości cyfrowej zapewnianej przez ich administracje rządowe i akceptowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Tożsamość cyfrowa dla wszystkich Europejczyków

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma być innowacyjnym narzędziem przyszłości. Będą mogli korzystać z niego obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w całej UE na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia informacji osobowych. Europejską tożsamość cyfrową będzie można wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w różnych usługach publicznych i prywatnych w całej UE (w tym m.in. bankowość elektroniczna, podróże, podpisy kwalifikowane, usługi administracyjne).

Komisja Europejska stworzyła program rozwoju ekosystemu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ramach projektów pilotażowych na dużą skalę. Pilotaże te będą zarządzane przez międzynarodowe konsorcja, jak np. EWC, reprezentujące różne organizacje tworzące usługi w zakresie wydawania portfeli, czy też usług zaufania.

Pilotaż, w którym Signius będzie zaangażowany, koncentruje się na wykorzystaniu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście podróży i mobilności obywateli – np. dostarczanie informacji pasażerskich, zakup towarów i usług czy też zaufane interakcje biznesowe. Zidentyfikowane zostaną bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i zwiększenie skali portfela. W ramach pilotażu oceniane będą różne scenariusze istotne dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów, takie jak np. bezpieczny handel elektroniczny i transakcje między przedsiębiorstwami.

Start pilotażu zaplanowany jest na początek 2023 roku. W najbliższych tygodniach konsorcjum EWC będzie dopracowywać zgłoszone koncepcje, a po ich zatwierdzeniu rozpocznie realizację pilotażu wzorcowego. Signius będzie odgrywał tu istotną rolę, dostarczając użytkownikom centralną platformę ze zintegrowanymi usługami do identyfikacji, potwierdzania atrybutów i podpisem elektronicznym.

Na zdjęciu głównym znajduje się Jacek Piekarski, co-founder i VP Sales w Signius.