Ryzyko związane z ICT stanowi istotne wyzwanie dla odporności operacyjnej i stabilności systemu finansowego. Potwierdzają to zaawansowane prace nad projektem Rozporządzenia DORA, które ma za zadanie usprawnić istniejące już regulacje bezpieczeństwa sieci oraz systemów informatycznych.

FinTech Poland zaprasza do uczestnictwa

Mając na uwadze znaczenie proponowanych zmian oraz szeroki zakres podmiotów zobowiązanych do ich wdrożenia, zapadła decyzja o powołaniu specjalnej grupy roboczej. Projekt powstał ze wspólnej inicjatywy fundacji oraz kancelarii Maruta Wachta.

Celem nowej grupy roboczej jest wypracowanie spójnego modelu postępowania przy wdrażaniu powyższego rozporządzenia. W jej skład mają wejść przedstawiciele ekosystemu FinTech Poland. Chodzi tu przede wszystkim o podmioty objęte rozporządzeniem DORA, czyli instytucje finansowe oraz dostawców technologii.

Koordynatorką Projektu jest Zuzanna Krauzowicz. Zainteresowane instytucje mogą zgłaszać się na adres e-mail: zkrauzowicz@fintechpoland.com lub pod numer telefonu: +48 790 402 361.