Dzięki temu będzie można uzyskać dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Nowa propozycja Komisji Europejskiej

Na razie nie wiadomo dokładnie jak miałby działać nowy system. Może on jednak przypominać polską aplikację rządową mObywatel, z której korzysta ponad 2,5 mln Polaków. Można w niej znaleźć dane z dowodu tożsamości, mobilne prawo jazdy, legitymacje szkolną i studencką, odzwierciedlenie danych z polisy OC, czy Recepty. Ostatnio w mObywatelu pojawiły się także bilety kolejowe.

Z kolei e-usługi medyczne mają być udostępniane w aplikacji mojeIKP. Na razie znajdziemy tam Recepty i eSkierowania, ale docelowo pojawią się w niej również inne usługi – dostępne w desktopowej wersji serwisu. Chodzi między innymi o wykupienie leków z recepty w różnych aptekach, udostępnianie informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków, zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub złożyć wniosek o wydanie EKUZ.

Europejskie ramy tożsamości cyfrowej

– Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam wykonywać te same czynności w każdym państwie członkowskim, bez dodatkowych kosztów i przeszkód. Może to być wynajem mieszkania lub otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem pochodzenia. Można tego będzie dokonywać w sposób bezpieczny i przejrzysty. Będziemy więc mogli zdecydować o tym, ile informacji na swój temat chcemy przekazać, komu i w jakim celu. Jest to niepowtarzalna okazja, by jeszcze bardziej doświadczyć życia w Europie i bycia Europejczykami – mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Na mocy nowego rozporządzenia państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, w których będą mogli łączyć swoją krajową tożsamość cyfrową z dowodem uwierzytelniającym inne dane osobowe (np. prawo jazdy, dyplomy, rachunek bankowy). Portfele mogą być oferowane przez organy publiczne lub podmioty prywatne pod warunkiem ich uznania przez państwa członkowskie.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi – czytamy w komunikacie.

Kiedy pojawią się nowe rozwiązania?

W celu jak najszybszego wdrożenia nowego systemu Komisja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do września 2022 roku oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Równolegle z procesem legislacyjnym Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym nad technicznymi aspektami europejskiej tożsamości cyfrowej.

Identyfikacja elektroniczna obowiązkowa dla wszystkich?

Zgodnie z planami Komisji Europejskiej do 2030 roku wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, a 80 proc. obywateli powinno korzystać z identyfikacji elektronicznej.

Przy opracowywaniu tej inicjatywy Komisja opiera się na już istniejących transgranicznych ramach prawnych dotyczących zaufanej tożsamości cyfrowej – tj. na europejskiej inicjatywie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS). Rozporządzenie to przyjęto w 2014 r. i stanowi ono podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania elektronicznego i certyfikacji witryn internetowych w UE. Obecnie już około 60 proc. Europejczyków korzysta z tego systemu.

Państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do opracowania krajowego systemu identyfikacji elektronicznej i zapewnienia jego interoperacyjności z innymi państwami członkowskimi, co prowadzi do dużych rozbieżności między państwami. Nowe rozporządzenie ma zaradzić tym niedociągnięciom dzięki poprawie skuteczności ram i rozszerzeniu płynących z nich korzyści na sektor prywatny oraz na zastosowania mobilne.