PKO Bank Polski ma teraz rozwiązanie, w ramach którego partnerzy (sieci retail, sklepy, punkty usługowe) będą mogli outsourcować tworzenie programów lojalnościowych dla swoich klientów, tworzyć oferty specjalne i docierać do wybranych klientów.

Nowe możliwości będą atrakcyjne nie tylko dla MŚP, których dotychczas często nie było stać na prowadzenie programów lojalnościowych, ale także dla dużych sieci handlowych i usługowych, które dzięki współpracy będą mogły ograniczyć wydatki marketingowe (m.in. na analizy CRM i logistykę związaną z programami lojalnościowymi).

Unikalną cechą zakupionego rozwiązania jest prostota zapisania się do programu lojalnościowego, co następuje w kilka sekund bezpośrednio w POSie podczas dokonywania zapłaty, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy. Żaden inny program, ani w Polsce, ani w Europie nie oferuje takiego rozwiązania.

Istotnym elementem zwiększającym szanse na powodzenie rynkowe projektu jest fakt strategicznej współpracy z największym agentem rozliczeniowym na polskim rynku jakim jest eService.

PKO Bank Polski po raz kolejny (po sukcesie aplikacji IKO) wyznacza ścieżkę dla pozostałych polskich banków w procesie transformacji cyfrowej oraz wykorzystywaniu rewolucji cyfrowej z korzyścią dla organizacji i polskiej gospodarki.

Ważnym aspektem transakcji jest otwieranie drzwi dla kolejnych inwestycji w polskie startupy. Kupując spółkę ZenCard, PKO Bank Polski wysłał jasny sygnał inwestorom pokazujący możliwą ścieżkę wyjścia z inwestycji w startup.

                                                                   UberEats szuka dostawców w Warszawie

ZenCard, kim oni są?

 ZenCard jest istniejącym od listopada 2013 roku startupem technologicznym, którego przedmiot działalności polega na świadczeniu usług z zakresu marketingu transakcyjnego za pośrednictwem platformy „card linked marketing”, umożliwiającej uczestniczenie w programach rabatowo-lojalnościowych, przy wykorzystaniu kart płatniczych.

Spółka została założona przez Jarosława Sygitowicza, Krzysztofa Klimczaka i Marka Rogozińskiego. Krzysztof Klimczak, prezes ZenCardu, wywodzi się bezpośrednio z bankowości – wcześniej pracował m.in. w Toyota Banku. Pozostali dwaj wspólnicy, związani z branżą IT, współpracowali wcześniej z instytucjami finansowymi.

ZenCard to w pełni cyfrowa spółka, która stworzyła zaawansowaną technologicznie platformę do tworzenia przez sprzedawców programów rabatowo-lojalnościowych, umożliwiającą jednocześnie wirtualizację kart lojalnościowych. Rozwiązanie, które spółka wprowadziła na rynek, ma za zadanie ułatwić firmom prowadzenie programów lojalnościowych: bez kuponów, bonów i kodów rabatowych. Istotą ZenCard jest nagradzanie klienta za zakupy, jakie wykonuje, jednocześnie maksymalnie upraszczając proces.

W grudniu 2014 roku spółka włączyła system produkcyjnie dla pierwszych swoich klientów e‑commerce, a w kwietniu 2015 roku ruszyły pierwsze testowe terminale płatnicze z oprogramowaniem ZenCard zintegrowanym z aplikacją płatniczą bezpośrednio na terminalu. W listopadzie 2015 roku uruchomiona została pierwsza instalacja ZenCard wbudowana w aplikację płatniczą firmy Polskie ePłatności.

ZenCard uczestniczył w programach akceleracyjnych. W sierpniu 2014 roku opracowany przez spółkę prototyp rozwiązania umożliwił jej wejście do programu MasterCard Start Path – jako jednej z 6 spółek wyłonionych z grona ponad 300 z całego świata.

Spółka uczestniczyła także w programie D-RAFT Corporate Demo Day „FinTech & Mobile”, do którego należy także PKO Bank Polski. Celem programu było wyłanianie perspektywicznych startupów i to właśnie podczas programu PKO Bank Polski dostrzegł potencjał tkwiący w ZenCard. Podczas spotkań w ramach programu duży biznes i młodzi przedsiębiorcy mogli wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami.

Po udanej akceleracji startupu, spółką ZenCard zainteresował się warszawski fundusz SpeedUp Group, który najpierw samodzielnie, a później wspólnie z Experior Venture Fund zainwestował w rozwój spółki.

ZenCard potrzebował dodatkowego finansowania na dalszy dynamiczny rozwój, które mógł zapewnić Bank. PKO Bank Polski jest zainteresowany wykorzystaniem know-how spółki oraz jej założycieli w zakresie rozwoju opracowanych przez ZenCard rozwiązań, a także wykorzystania produktów spółki w ramach grupy kapitałowej banku. Istotną kwestią dla banku jest pozostanie w niej menedżerów po transakcji.

System ZenCard w pigułce

Inteligentny i automatyczny program rabatowy oparty o marketing transakcyjny, dający sklepom możliwość dodatnia do istniejących kart płatniczych klientów funkcji uniwersalnej karty rabatowo-nagrodowej.

System działa zarówno dla transakcji dokonywanych przez wprowadzenie karty do terminala, transakcji zbliżeniowych jak i transakcji dokonywanych poprzez płatności mobilne.

Pozwala na automatyczne naliczanie rabatów od kwoty płatności, natychmiastowe wydawanie nagród.

Dzięki integracji z systemem kasowym umożliwia wychwycenie konkretnych produktów lub grup produktowych w koszyku zakupowym klienta.

Za każdym razem gdy klient zapłaci swoją kartą lub telefonem w sklepie współpracującym z ZenCard, system automatycznie naliczy rabat, terminal sklepowy łącząc się z systemem rozliczającym transakcję rozpoznaje kartę, której posiadaczowi należy się zniżka/nagroda.

System daje możliwość udzielenia rabatu klientowi na podstawie BIN karty lub aplikacji do płatności mobilnych.

Istotnym elementem zwiększającym szanse na powodzenie rynkowe projektu jest fakt podjęcia (po zakupie spółki przez PKO Bank Polski) strategicznej współpracy z największym agentem rozliczeniowym na polskim rynku jakim jest eService.

Dzięki strategicznej współpracy między eService i Zencard wszyscy obecni oraz potencjalni klienci eService uzyskają dostęp do najnowocześniejszego produktu lojalnościowego, który może istotnie zwiększyć ich sprzedaż i przyczynić się do popularyzacji używania kart. Wykorzystanie sieci dystrybucji eService obejmującej największe marki detalistów, programy oferowane przez Zencard zyskają szeroki zasięg i możliwy będzie ich szybki rozwój.

Polska gospodarka odporniejsza na kryzys finansowy

Najważniejsze zalety

Rozwiązanie oferowane przez ZenCard to wirtualizacja kart rabatowych na jednym nośniku poprzez integrację z kartą płatniczą.

Rozwiązanie zmienia terminal płatniczy w maszynę marketingowo-lojalnościową, co niesie wiele korzyści dla klientów Banku – tych detalicznych, MŚP jak i korporacyjnych.

Proces od zapisania się bezpośrednio w POS w trakcie zakupów poprzez naliczenie rabatu i brak konieczności posiadania karty lojalnościowej zarówno w formie fizycznej jak i aplikacji jest jedynym takim rozwiązaniem na świecie.

Wirtualna karta rabatowa jest znacznie tańsza w obsłudze niż jest fizyczny, plastikowy odpowiednik. Nie ulega zniszczeniu, czy zgubieniu, ogranicza możliwość wielokrotnego przystąpienia do tego samego programu lojalnościowego np. w celu otrzymania kolejnego rabatu powitalnego.

Rozwiązanie oferowane przez ZenCard pozwala na pasywne mierzenie aktywności klientów, nie wymaga poświęcenia czasu przez ze strony klienta co często stanowi barierę w przystąpieniu do programu. Udział w programie jest szybki i bardzo łatwy.

Program pozwala na zbieranie danych klienta (np. nr telefonu) i zgód na ich przetwarzanie danych oraz zgód na komunikację elektroniczną (choć nie wyrażenie przez klienta takiej zgody, nie ogranicza mu możliwości przystąpienia do programu).

Ponieważ dane klienta są „dołączone” do jego karty płatniczej, zawsze gdy klient zapłaci swoja kartą wiadomo, że to on zrobił transakcję oraz gdzie transakcja została zrobiona, jaka była jej wartość oraz kiedy została zrobiona.

Unikalny identyfikator kupującego może być przesłany do systemu kasowego merchanta czy też CRM, celem analizy danych paragonowych.

System działa także automatycznie w e-commerce umożliwiając merchantom realizację strategii omnikanałowej obsługi klienta.

Z Czech na Słowację za pomocą Hyperloop?

Korzyści dla PKO BP

Na polskim rynku obserwujemy wzrost mobilności klientów i ich skłonność do zmiany banku, co potwierdzają dane z raportu przygotowanego przez firmy badawcze.

Uzasadnia to strategiczne zainteresowanie PKO Banku Polskiego narzędziami umożliwiającymi proaktywne podejście do pozyskania klientów, ale także ich lojalizację tj. budowę i utrzymanie długotrwałych relacji.

Nabycie rozwiązań i narzędzi tworzonych przez ZenCard oraz ich dalszy rozwój z udziałem założycieli spółki oraz Banku stanowi istotny element strategii realizowanej przez Bank w obszarze zarządzania relacją z klientem.

To też źródło budowania wartości biznesowej zarówno dla Banku, jak i spółki. Opracowany przez ZenCard system umożliwia tworzenie wielu produktów, jest elastyczny pod kątem dostosowania do modelu biznesowego. Zencard posiada przewagę konkurencyjną nad obecnie funkcjonującymi rozwiązaniami na rynku polskim – pozwala na oferowanie zniżek/bonusów/kuponów w czasie rzeczywistym (nagroda „tu i teraz”).

Możliwość zastosowania Zencard w kilku aspektach lojalnościowych dla merchantów daje PKO Bankowi Polskiemu przewagę. W standardzie Bank może dawać bowiem klientom MSP „maszynkę do lojalności” – szytą na miarę potrzeb – zamiast obecnie funkcjonujących, często mniej efektywnych programów lojalnościowych typu stempelki lub jako duży program u sieciowych merchantów.

ZenCard posiada także potencjał w zakresie wykorzystania Big Data – możliwość dokładnego targetowania klientów (w zależności od aktywności klienta, geolokalizacji, dotychczasowej historii transakcji), pogłębionych analiz po zakończeniu promocji, dokładna selekcja baz danych; opracowania raportów typu dashboard na zlecenie merchantów.

Zencard zostanie wykorzystany także jako narzędzie do wsparcia promocji prowadzonych przez Bank (promocje te mogą być aktualnie trudne do odnalezienia przez klienta, klient nie identyfikuje Banku z promocjami) oraz reaktywacji partnerów z „programu przywilejów”.

Usługa ZenCard jest elementem strategii PKO Banku Polskiego w zakresie zbudowania kompleksowego systemu lojalizacji klienta. Według założeń strategicznych, zbudowanie takiego systemu pozwoli zmniejszyć wskaźnik odejść klientów w 2020 roku o 1 punkt procentowy (z poziomu ok. 6% w 2016 r. do ok. 5% w 2020 r.).

Założono, że kontrybucja usługi ZenCard w programie wyniesie 33% zakładanego poziomu wskaźnika, tj. wskaźnik odejść klientów spowodowany usługą ZenCard spadnie docelowo o 0,33%. Spadek wskaźnika odejść ma postępować wraz z rozwojem biznesu ZenCard oraz ma osiągnąć 0,33% do końca 2021 roku.

UE boi się Matrixa. Regulują roboty

Korzyści dla firm

Dla firm korzystanie z usług ZenCard to mniejsze koszty lojalizacji klientów, co jest szczególnie istotne dla MŚP, które ze względu na wysokie koszty prowadzenia własnych programów lojalnościowych często rezygnują z podjęcia tego typu inicjatyw.

MŚP będący klientami banku (sieci retail, sklepy, punkty usługowe) będą mogli outsourcować tworzenie programów lojalnościowych dla swoich klientów, co pozwoli im łatwiej lojalizować swoich klientów.

Będą mogli oni także otrzymywać raporty oparte o zagregowane dane klientów, pokazujące zachowania klientów podczas zakupów. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać tylko raporty dotyczące transakcji dokonywanych przez jego klientów, co pozwoli im jednak na lepsze dostosowanie oferty.

Dzięki współpracy z ZenCard, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ciekawych rozwiązań pozwalających na lepsze profilowanie programu lojalnościowego, np. zniżka przy zakupie powyżej pewnej kwoty, rabat przy dokonaniu n-tego zakupu u danego przedsiębiorcy.

ZenCard stwarza także możliwości do nawiązywania bliższej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W ramach programu możliwe jest zaoferowanie zniżki na zakup produktu z danej kategorii w sieci sklepów współpracujących z przedsiębiorcą zlokalizowanych w określonym promieniu (np. rabat na pizzę po dokonaniu zakupu paliwa na stacji w sieci pizzerii zlokalizowanej w promieniu 2 km od stacji benzynowej).

Dla wielu przedsiębiorców, którzy już dziś prowadzą swoje programy lojalnościowe, wyzwaniem jest ograniczanie kosztów związanych z dystrybucją kart lojalnościowych, czy zarządzanie środkami do wykorzystania w programach lojalnościowych które trudno jest kontrolować. Outsourcing programu lojalnościowego rozwiązuje te problemy.

Największe sieci handlowe i usługowe będą mogły dodatkowo skorzystać także z integracji danych pozyskiwanych poprzez program lojalnościowy z ich systemami CRM.

Korzyści dla beneficjentów programów lojalnościowych

Dla klientów detalicznych (beneficjentów programów) ZenCard to ułatwienie pozwalające na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych, czy oddzielnych aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej, będącej jednocześnie kartą płatniczą. Łatwiej będzie także przystąpić do programu – akceptacja uczestnictwa będzie się odbywała poprzez wyrażenie zgody za pośrednictwem terminala płatniczego.

Jeśli beneficjentowi przysługuje rabat u danego przedsiębiorcy, to taka informacja automatycznie wyświetli się na terminalu płatniczym podczas dokonywania płatności kartą, a po akceptacji rabat zostanie automatycznie naliczony.

Nowe rozwiązanie oznaczać też będzie możliwość zarządzania otrzymanymi rabatami w ramach wielu programów lojalnościowych z poziomu jednego systemu (dostęp przez stronę www).

Davos 2017 – Chiny i sztuczna inteligencja

Wkład PKO Banku Polskiego w rozwój polskich startupów

Transakcja wpisuje się w działania banku na rzecz rozwoju polskich startupów technologicznych.

W 2015 r. Bank współorganizował spotkanie Demo Day „FinTech & Mobile” w ramach współpracy partnerskiej w D-RAFT Corporate Club, podczas którego duży biznes i młodzi przedsiębiorcy wymieniali się cennymi doświadczeniami. To właśnie podczas programu PKO Bank Polski dostrzegł potencjał tkwiący w ZenCard.

Współpraca jest kontynuowana w zakresie Fintech, już w nowej przestrzeni stworzonej przez D-RAFT dla młodych spółek i ich partnerów korporacyjnych – The Heart Warsaw.  Inicjatywa ta ma na celu wyłonienie najciekawszych rozwiązań technologicznych oraz promocję współpracy największych korporacji z wiodącymi, europejskimi start-upami.

Każde spotkanie daje menedżerom z takich firm jak PKO Bank Polski, Mastercard czy Orbis łatwy dostęp do odpowiadających na ich potrzeby projektów z międzynarodowego ekosystemu ponad 200 akceleratorów, funduszy inwestycyjnych i parków technologicznych.

PKO Bank Polski włączył się także w program akceleracyjny dla start-upów realizowany wspólnie z MIT Enterprise Forum Poland.

Dzięki I edycji programu pięć najlepszych zespołów w czerwcu 2016 roku  wyjechało do USA na finałowy etap akceleracji, odbywający się na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology. Wyjazd na MIT umożliwił wyselekcjonowanym w ramach programu start-upom pozyskanie nowej wiedzy i doświadczeń oraz kontakt z amerykańskimi naukowcami i przedstawicielami firm zainteresowanymi obszarem technologii, którą rozwijają.

Aktualnie trwa II edycja programu, w której PKO Bank Polski jest opiekunem ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” dedykowanej start-upom, których pomysły obejmują rozwiązania finansowe związane z płatnościami, bankowością mobilną i internetową, bezpieczeństwem oraz inwestycjami.

W ramach II edycji został już przeprowadzony jeden nabór startupów do programu, drugi nabór wystartuje w marcu.

Dzięki przyznaniu programowi akceleracyjnemu nagrody w konkursie Scale UP, startupy uczestniczące w II edycji programu mogą także liczyć dodatkowo na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. zł. Scale UP to pierwsza tego typu inicjatywa realizowana przez PARP w ramach rządowego programu Start in Poland.