– Dużo wysiłku włożyliśmy w działania związane z transformacją ESG – wprowadziliśmy konto Future, kalkulator śladu węglowego dla klientów biznesowych, a także uczestniczyliśmy we współfinansowaniu realizowanego obecnie projektu farmy wiatrowej na morzu. To są przykłady, które wskazują, że jest to już element naszego normalnego działania. W minionym kwartale zaoferowaliśmy kredyty bazujące na nowym wskaźniku WIRON zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla korporacyjnych – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski prezentuje wyniki

W trzecim kwartale 2023 roku przyrost liczby nowych klientów wyniósł 82 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio 4,47 mln i 553 tys.

Niskie odczyty aktywności gospodarczej w Polsce przekładają się na aktywność w zakresie kredytowania, szczególnie finansowania nieruchomości. Łącznie po trzech kwartałach, w ujęciu rocznym portfel kredytowy ING Banku Śląskiego wzrósł o 3%, w tym w obszarze bankowości korporacyjnej o 4%, a w bankowości detalicznej wzrosła o 1%. Bank zanotował 10-proc. wzrost depozytów, który w przypadku klientów korporacyjnych wyniósł 6%, a w grupie klientów indywidualnych 13%

W trzecim kwartale liczba klientów mobile only w bankowości detalicznej wzrosła o 13% do 2 mln. Liczba elektronicznych przelewów wychodzących klientów indywidualnych w Moim ING wyniosła 152 mln (+11% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy 26-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 7-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notowaliśmy dalszy 10-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach – dodaje Brunon Bartkiewicz.

Wyższą aktywność obserwowano ze strony klientów korporacyjnych. W trzecim kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 87% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 26%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 41,1 tys. W trzecim kwartale ING Bank Śląski przeprocesował w nich blisko 20-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 30% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje.

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,47 mln (wzrost o 31 tys. r/r), w tym 2,15 mln klientów primary (wzrost o 77 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 553 tys. (wzrost 27,4 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 3% do 160,3 mld zł,
 • wzrost depozytów o 10% do 199,6 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 25% do 19,4 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 44% do 7 763,1 mln zł,
 • koszty ogółem spadły o 8% do 2 713,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 189% do 4 125,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 202% do 3 170,1 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 41,2% w porównaniu z 63,5% w analogicznym okresie ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,56% w porównaniu z 14,43% w analogicznym okresie ub. r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 21,0% w porównaniu z 10,3% w analogicznym okresie ub. r.