W systemie Express Elixir, w styczniu 2024 r. rozliczono 36,62 mln transakcji o wartości 18,9 mld zł. W tym samym okresie 2023 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 23,22 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 13,66 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do stycznia 2023 r. zwiększyła się o 58%, a wartość wzrosła o 38%.

Wciąż rośnie popularność przelewów ekspresowych

KIR prezentuje także statystyki systemów Elixir i Euro Elixir. W tym pierwszym przypadku w tyczniu 2024 r. w systemie rozliczono 185,02 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 730,77 mld zł.

W analogicznym okresie 2023 r. KIR przetworzył 180 mln komunikatów, których wartość wyniosła 663,22 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 3 proc., natomiast ich wartość wzrosła o 10 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 2 stycznia – 13,51 mln transakcji o wartości 46,88 mld zł.

W systemie Euro Elixir w styczniu rozliczono 4,35 mln transakcji o wartości 28,15 mld euro. W styczniu 2023 r. zrealizowano 3,99 mln komunikatów, których wartość wyniosła 27,45 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 9 proc., a wartość o 3 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 30 stycznia – system przetworzył wówczas 246,41 tys. transakcji o łącznej wartości 1,34 mld euro.