W Polsce niezmiennie królują karty debetowe, których na koniec 2020 roku było niespełna 35,8 mln (ponad 200 tys. więcej niż w III kwartale). Wciąż spada liczba kart kredytowych – w analizowanym okresie na rynku było trochę ponad 5,4 mln takich plastików (spadek o około 50 tys. kwartał do kwartału).

Pełne dane NBP na temat kart płatniczych można znaleźć tutaj (pliki w Excelu na dole strony).

Liczba kart płatniczych rośnie, ale spadła liczba i wartość transakcji

Liczba kart płatniczych stale rośnie, ale na koniec roku zmalała liczba transakcji oraz ich wartość. W IV kwartale liczba transakcji spadła poniżej 1,7 mln – z poziomu prawie 1,9 mln w Q3 2020. Z kolei wartość transakcji przy użyciu kart na koniec ubiegłego roku wyniosła 212,9 mld złotych. Dla porównania kwartał wcześniej oscylowała ona w granicach 220 mld PLN. Spadki mają zapewne związek z pandemią COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami.

Po raz kolejny wartość transakcji bezgotówkowych przewyższyła wartość tych przy użyciu gotówki – 108,1 mld PLN do 104,8 mld PLN. Po raz ostatni wartość transakcji gotówkowych była większa od tych bezgotówkowych w I kwartale 2020 roku.

Narodowy Bank Polski przedstawił także dane na temat terminali płatniczych i bankomatów. Liczba terminali przekroczyła już 1 mln, ale bankomatów wciąż ubywa z kwartału na kwartał.