— Jak obserwujemy w FRRF, rynek nie osiągnął jeszcze poziomu z 2019 roku. Jak wynika z naszych cyklicznych obserwacji, rynek wraca powoli do przedpandemicznej równowagi. — zauważyła prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Agnieszka Wachnicka.

Prognozy na 2022 rok

— Perspektywa bieżącego roku jest mocno zdominowana przez sytuację regulacyjną, gdyż w tej chwili na tapecie mamy dwa projekty ustaw, senacki i rządowy, czyli dokumenty które drastycznie wpływają na koszty funkcjonowania instytucji pożyczkowych. To one mają determinować to jak ten rynek będzie wyglądał w najbliższych latach. — skomentowała prezes fundacji.

Ustawa antylichwiarska przewiduje bardzo daleko idącą ingerencję w sferę działalności firm pożyczkowych. Rządowy projekt obejmuje zarówno limit kosztów pozaodsetkowych, jak i kwestie nadzorcze czy zakres oceny zdolności kredytowej. Według Agnieszki Wachnickiej, to wszystko to obszary generujące przede wszystkim dodatkowe koszty po stronie pożyczkodawcy. W podobnym tonie wypowiedziała się na ten temat prezes ERIF, Edyta Szymczak.

— Z drugiej strony, obcina się przychody instytucjom pożyczkowym, w związku z czym możemy po prostu nie osiągnąć punktu równowagi, tym samym tracąc rentowność prowadzonych działalności — skwitowała Agnieszka Wachnicka, prezes FRRF.

Nadchodzący rok to także wyłaniające się trendy. Branża pożyczkowa z nadzieją spogląda w stronę rynku e-commerce, jednakże nadchodzące regulacje prawne będą decydowały o sposobie kształtowania się sytuacji na rynku pożyczkowym. Wywiad z prezes Agnieszką Wachnicką w trakcie Gali Loan Magazine Awards 2022 można obejrzeć poniżej.