Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Główne założenie PSD2 to otworzenie bankowych baz danych dla podmiotów trzecich – głównie fintechów.

Co zmieni nowa ustawa o usługach płatniczych?

To właśnie ze względu na dyrektywę PSD2 trwają pracę nad standardem Polish API, czyli interfejsem do komunikacji banków i firm trzecich. Więcej na temat Polish API można przeczytać tutaj – Nie tylko Polska czeka na PSD2. Co dalej z Polish API?.

– Instytucje banków przez wiele lat cieszyły się sporym zaufaniem publicznym. Być może z tego powodu przez lata dobrą praktyką było przestrzeganie norm i przyjętych kiedyś procedur. Rozwój zarówno internetu, potrzeb Klientów, a co za tym idzie także branży fintech przyniósł zmiany dotychczasowych konwencjonalnych schematów – komentuje Bartosz Gibowski, Senior After-Sales Specialist w Tpay.com.

– Podpis Prezydenta RP pod ustawą PSD2 wydaje się być przypieczętowaniem pewnej epoki, która w kraju nad Wisłą rozpoczęła się dwie dekady temu. Instytucje określane jako „Third Party Providers” od tej pory uzyskają pełnię możliwości, które do tej pory musiały realizować w odniesieniu do nie przystającego do naszych czasów prawa. Rzecz jaka jeszcze musi się wydarzyć to zmiana nawyków konsumenckich – powierzenie w myśl ustawy dostępu do konta instytucji zewnętrznej nadal, nawet dla osoby pracującej w Fintechu brzmi dość egzotycznie. Na przestrzeni ostatnich lat przekonaliśmy się jednak do przelewów internetowych, bezstykowych transakcji kartą, bankowych aplikacji mobilnych, a także transakcji BLIK. Co zatem stoi na przeszkodzie kolejnej rewolucji? – dodaje Bartosz Gibowski.

Poniżej przedstawiamy komunikat zamieszczony przez Kancelarię Prezydenta.

Do najistotniejszych zmian wynikających z ustawy należą:

1) wprowadzenie nowej kategorii dostawców – katalog usług płatniczych rozszerzony zostanie o dwa nowe typy usług: usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej. Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku będzie zapewnienie klientowi informacji online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych, prowadzonych przez jednego lub kilku dostawców usług płatniczych.

Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej będzie udzielenie dostawcy usługi płatniczej dostępu do rachunku online płatnika – w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych, zainicjowania płatności, po czym – przedstawienia płatnikowi informacji o dokonaniu płatności.

2) modyfikacja katalogu wyłączeń z reżimu ustawy o usługach płatniczych:

  • utrzymano wyłączenie usług płatniczych oferowanych przez operatorów bankomatów niezależnych, z tym że operatorzy ci będą mieli obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przejrzystości (tj. obowiązek podania informacji o opłatach, zarówno przed jak i po pobraniu opłaty),
  • ograniczono zakres wyłączenia transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem pośrednika,
  • utrzymano wyłączenie dotyczące tzw. ograniczonej sieci, niemniej nie będzie już możliwe wykorzystanie tego instrumentu m.in. do dokonywania transakcji płatniczych w celu nabycia towarów i usług w obrębie więcej niż jednej ograniczonej sieci lub w celu nabycia nieograniczonego asortymentu towarów i usług,
  • ograniczono zakres wyłączenia transakcji płatniczych przeprowadzanych przez dostawcę sieci lub usług łączności elektronicznej;

3) modyfikacja zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:

  • ograniczono odpowiedzialność płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;
  • zmniejszono próg odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro,
  • wprowadzono zasadę, w myśl której w przypadku transakcji z nieznaną kwotą warunkiem blokady środków pieniężnych na rachunku płatnika będzie autoryzowanie transakcji przez płatnika oraz podanie dokładnej kwoty środków pieniężnych, które podlegać mają blokadzie,
  • wprowadzono zasadę, w myśl której w przypadku transakcji z udziałem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej to na tym dostawcy spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że – w zakresie jego kompetencji – dokonana transakcja płatnicza została uwierzytelniona, dokładnie zapisana i że na transakcję płatniczą nie miała wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą, za którą ten dostawca odpowiada,
  • przyjęto, że również w przypadku transakcji z udziałem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, płatnik będzie miał prawo wystąpić z roszczeniem o zwrot środków do swojego dostawcy prowadzącego rachunek. Pozostanie to bez wpływu na problematykę podziału odpowiedzialności między dostawcami usług płatniczych;

4) uregulowanie problematyki składanych przez użytkowników reklamacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych;

5) wprowadzenie nowej kategorii podmiotu uprawnionego do świadczenia usług płatniczych – małej instytucji płatniczej. Więcej na temat MIP można przeczytać tutaj – Jest już projekt nowej ustawy o usługach płatniczych. Wszystko dla PSD2.

Kancelaria Prezydenta/RT