Na ten moment w rejestrze MIP znajduje się 131 podmiotów, przy czym aktywną licencję posiada 119 z nich. Ostatnio informowaliśmy, że wpis do rejestru uzyskał także fintech tiptip, który ułatwia wręczanie napiwków poprzez ich cyfryzację. Dzięki otrzymaniu licencji ma zwiększyć efektywność rozliczeń napiwków.

Provident z licencją MIP

Status małej instytucji płatniczej pozwala Providentowi na świadczenie usług płatniczych, wydawanie instrumentów płatniczych, a także realizowanie wpłat i wypłat gotówki. Spółka nie musi przy tym ubiegać się o trudniejszą do zdobycia i bardziej skomplikowaną licencję krajowej instytucji płatniczej (KIP).

Co ciekawe, jeden z konkurentów Providenta – firma Wonga, wpis do rejestru MIP uzyskała w ubiegłym roku. Póki co Provident nie ujawnił planów, których realizacja wymagałaby statusu małej instytucji płatniczej.

Niedawno w rejestrze MIP prowadzonym przez KNF znalazła się również spółka Anny Streżyńskiej, MC2 Innovations. Firma ta oferuje usługi z zakresu IT, realizując projekty zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pełny rejestr MIP można znaleźć pod tym linkiem.