Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł umowę z Quantee na wdrożenie narzędzia Machine Learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

AI pomoże z wyceną rezerw

-Bardzo cieszy nas fakt, że to polski organ nadzoru nad sektorem ubezpieczeń zdecydował się na uruchomienie tak innowacyjnego projektu i wybrał Quantee jako partnera do realizacji tego przedsięwzięcia- komentuje Mateusz Gintrowski, Chief Growth Officer, Quantee.

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów i modeli wyceny rezerw ubezpieczeniowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, skalibrowanie ich dla wybranych grup ubezpieczeń oraz opracowanie interfejsu umożliwiającego wizualizację wyników.

-Projekt idealnie wpisuje się w profil działalności naszej firmy i kompetencje naszych konsultantów. Jesteśmy głęboko przekonani, że wykorzystanie technik uczenia maszynowego do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych już wkrótce będzie powszechną praktyką w sektorze ubezpieczeń- dodaje Dawid Kopczyk, FIA, CEO Quantee.

Niedawno Qantee dostał się do piątej edycji prestiżowego programu akceleracyjnego Plug & Play w Monachium.