Na początku lutego pisaliśmy, że nowe regulacje odnośnie ekspresowych przelewów w euro przyjął Parlament Europejski. Nowe rozporządzenie, które zostało wstępnie uzgodnione w listopadzie zeszłego roku, ma na celu zapewnienie, że klienci detaliczni i firmy, zwłaszcza MŚP, nie będą musieli czekać na swoje pieniądze.

Ekspresowe przelewy w euro coraz bliżej. Co wiemy o przepisach?

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kraje członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie nowych przepisów. Rozporządzenie obejmie także kraje spoza strefy euro – czyli między innymi Polskę. Nowe zasady przelewów będą dotyczyły kont, które umożliwiają transakcje w euro. Warto zaznaczyć, że w przypadku państw spoza strefy euro okres przejściowy będzie dłuższy – minimum 33 miesiące, a maksymalnie 50 miesięcy.

Dostawcy usług płatniczych (np. banki), którzy oferują standardowe usługi polecenia przelewu w euro, będą zobowiązani oferować usługę polegającą na wykonywaniu i odbieraniu płatności natychmiastowych w euro. Za usługę tę nie będą mogli pobierać opłaty wyższej niż w przypadku standardowych poleceń przelewu w euro – czytamy w komunikacie Rady UE.

Rozporządzenie udziela dostępu do systemów płatności instytucjom płatniczym i instytucjom pieniądza elektronicznego. W efekcie po okresie przejściowym podmioty te będą musiały oferować usługę polegającą na wykonywaniu i odbieraniu poleceń przelewu natychmiastowego. Rozporządzenie przewiduje odpowiednie zabezpieczenia, aby dostęp udzielony tym instytucjom nie powodował dodatkowych zagrożeń dla systemu.

W komunikacie Rady Unii Europejskiej czytamy, że nowe przepisy nakazują dostawcom płatności natychmiastowych sprawdzać, czy numer IBAN zgadza się z nazwą odbiorcy, po to by powiadamiać płatnika przed transakcją o ewentualnych pomyłkach lub oszustwach. Wymóg ten będzie dotyczyć także zwykłych przelewów.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli dostawca usług płatniczych nie wypełni swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom, co poskutkuje szkodami finansowymi, klient może zażądać od niego odszkodowania. Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni również sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów nie podlega sankcjom z zakresu AML.