Moduł służący przenoszeniu rachunków bankowych w systemie Ognivo został wdrożony przez KIR w 2010 r. Polska to pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który udostępnił tę usługę w sposób elektroniczny.

W IV kw. 2016 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 7 571 osób. W skali miesiąca najwięcej wniosków – 2,7 tys. wpłynęło w październiku. W ciągu całego roku 2016 liczba rachunków przenoszonych przez klientów banków w systemie udostępnianym przez KIR, wyniosła ponad 40,8 tys.

Najbardziej aktywnymi użytkownikami systemu Ognivo są komornicy, którzy w ramach ostatnich zmian w przepisach mogą wybrać na jaką formę zajęcia się decydują. Jeżeli wybiorą „e-zajęcie” korzystają z Ogniva.

Ognivo upraszcza proces

Liczba złożonych wniosków o przeniesienie rachunku bankowego.

Dzięki ograniczeniu zaangażowania klienta do absolutnego minimum, przenoszenie rachunku w banku korzystającym z usługi Ognivo jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć dyspozycję zamknięcia konta i przeniesienia danych do nowego banku. Klienci banków mogą korzystać z Ogniva od lipca bieżącego roku.

Dotyczy to salda, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz przekazania informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta. Usługa jest rekomendowana przez Związek Banków Polskich, ale warto pamiętać, że należy do katalogu usług opcjonalnych.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego w IV kw. 2016 r. wyniosła 7 571. W tym samym okresie 2015 r. odnotowano 14 694 takie wnioski. W ubiegłym roku z udostępnianej przez banki usługi przeniesienia rachunku bankowego w systemie Ognivo skorzystały łącznie 40 822 osoby.

Na zamknięcie dotychczasowego rachunku bankowego z wykorzystaniem usługi KIR w IV kw. 2016 r. zdecydowało się 7 509 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 390 osób, tj. 97,6 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 584 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 419 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

QLIK – Invoobill po liftingu

Czy to już rewolucja?

Pomimo wygody przy zmianie konta przez Ognivo, część klientów wciąż skarży się na to, że przy jego zmianie nie możemy zachować starego numeru rachunku. Chodzi o sytuacje przypominające przeniesienie numeru telefonu do innej sieci – numer możemy zachować bez problemu.

W przypadku rachunków bankowych zmiana numeru często jest tym, co ostatecznie zniechęca nas do zmiany usługodawcy. Numer konta znają już u nas w pracy i otrzymujemy na nie wypłatę. W historii transakcji mogą mieć go też zapisani nasi znajomi. Wahając się czy warto zmienić bank, takie detale potrafią nas skutecznie zniechęcić.

Szczególnie, że przenosząc rachunek do innego banku nie zachowujemy historii transakcji. Wszystkie wpłaty, które dokonujemy cyklicznie i te, które realizujemy okazjonalnie, są łatwiejsze w ogarnięciu, gdy wystarczy ponowić transakcje, ewentualnie zmieniając tylko kwotę.

Jeżeli Ognivo zaoferuje takie możliwości możemy spodziewać się nie 41 tysięcy przeniesień w skali roku, a może nawet 411 tysięcy. Na razie jest to melodia przyszłości i nie wiadomo czy Krajowa Izba Rozliczeniowa pracuje nad takim rozwiązaniem.