Całkowity zysk Funduszu wyniesie ok. 255 mln PLN – najwięcej w historii Grupy MCI. Pozwoli to Funduszowi na osiągnięcie ok. 40% wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz 3.0x cash on cash (CoC). Zarząd Dotpay/eCard, który był zaangażowany w proces sprzedaży, będzie kontynuował rozwój spółek we współpracy z nowym inwestorem, co pozwoli im na umocnienie pozycji rynkowej oraz dalszy rozwój oferty dla merchantów.

200 mln zł na nowe inwestycje

Transakcja jest uwarunkowana otrzymaniem zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zespół zarządzający MCI.EuroVentures skupia się teraz na weryfikacji nowych celów inwestycyjnych w obszarze buyout – na nowe inwestycje jest gotowy przeznaczyć nawet 200 mln PLN. Dotcard to grupa powstała z połączenia Dotpay i eCard. Obie spółki znajdowały się w portfelu MCI.EuroVentures od 2016 roku. Główną tezą inwestycyjną Funduszu była konsolidacja dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku płatności, która umożliwiła połączonemu podmiotowi stanie się jednym z liderów tego rynku i oferowanie usług merchantom w modelu omni-channel (online + offline).

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, firma Nets stała się liderem w dziedzinie płatności cyfrowych i usług powiązanych w krajach nordyckich, najbardziej zdigitalizowanym regionie w Europie. Obsługując miliardy transakcji rocznie, Nets jest jednym z największych procesorów płatności, agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych w Europie, mocno zorientowanym na prostszą i bardziej intuicyjną obsługę płatności cyfrowych i usług powiązanych dla swoich klientów.

Lider na rynku płatności

Sprzedaż Dotpay/eCard wpisuje się w trend konsolidacji operatorów płatności online na świecie. Ostatnie znaczące transakcje private equity w tym obszarze dotyczyły przejęcia Worldpay przez Vantiv (10,2 mld EUR), inwestycji konsorcjum Hellman & Friedman / Advent International / Bain Capital w Nets – nowego właściciela spółki, w transakcji wartej 5,3 mld USD, czy jego ostatnio ogłoszonej fuzji z niemieckim Concardis.

– Wyjście z inwestycji Dotpay/eCard to kolejny ogromny sukces Funduszy z Grupy MCI w sektorze Fintech. Poprzez połączenie spółek Dotpay i eCard, zbudowaliśmy jednego z liderów rynku płatności, oferując konsumentom swoje usługi w modelu omnichannel (połączenie online i offline) dla najbardziej wymagających klientów biznesowych – powiedział Łukasz Wierdak, Investment Partner Funduszy MCI.

– Chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi oraz wszystkim pracownikom za współpracę oraz wkład w intensywny rozwój grupy, w szczególności udaną integrację Dotpay i eCard, która stanowiła mocną podstawę do osiągnięcia silniejszej pozycji rynkowej na dynamicznym rynku płatności. Obecnie, Dotpay/eCard już jako jedna grupa otwiera nowy rozdział w swojej historii, co w połączeniu ze znakomitymi perspektywami rynku – z pewnością będzie bardzo ciekawym czasem popartym dalszym prężnym wzrostem – dodał Wierdak.

Dlaczego sprzedaż aktywa nastąpiła teraz?

Sprzedaż aktywa odbyła się teraz, ponieważ została zrealizowana teza inwestycyjna Funduszu – konsolidacja polskiego rynku e-płatności. Dodatkowo zrealizowano synergię poprzez połączenie dwóch spółek. Wskaźniki dla spółek porównywalnych są obecnie wyższe niż kiedykolwiek wcześniej (obecnie ~15x na wynikach historycznych).

Warto zaznaczyć, że szybsza zmiana przyzwyczajeń konsumentów z płatności offline na online oraz sprzyjające trendy rynkowe (polska gospodarka, rosnący w tempie 15% rynek e-commerce, rosnące inne segmenty płatności poza e-commerce: bill payment, e-goverment, gaming, gambling, financial services, regulacyjne – PSD2, program rządowy – Polska Bezgotówkowa) dodatkowo wpłynęły na podjęcie decyzji o sprzedaży.

– Zdecydowaliśmy się na sprzedaż, gdyż osiągnęliśmy podstawową tezę inwestycyjną naszego Funduszu w tej inwestycji, czyli konsolidację polskiego rynku e-płatności. Połączenie dwóch spółek oraz aktywny wzrost sprzedaży przełożyły się na ponadprzeciętnie wysoką dynamikę wzrostu EBITDA (2017 rok to niemal podwojenie wyniku z roku 2015), a wskaźniki dla spółek są obecnie wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Transakcja to także dowód na to, jak bardzo atrakcyjny jest polski rynek płatności, między innymi dzięki szybkiej zmianie przyzwyczajeń konsumentów z płatności offline na online – Łukasz Wierdak, Partner Inwestycyjny Funduszu MCI (na zdjęciu poniżej).

Fundusz chce budować regionalnych championów w CEE

Ostatnie miesiące to bardzo ważny okres w prawie 20-letniej historii MCI. MCI zanotowało 4 bardzo udane wyjścia z inwestycji: sprzedaż iZettle do Paypal’a, healthtech’owych spółek lifebrain i Genomed, a teraz Dotpay/eCard. Transakcja to nie tylko potwierdzenie tezy inwestycyjnej zespołu zarządzającego MCI.EuroVentures, ale również dalsze umacnianie kompetencji zespołu MCI w budowaniu cyfrowych championów. Na podstawie tych doświadczeń, zespół weryfikuje kolejne cele inwestycyjne. Przed transakcją sprzedaży Dotpay/eCard, fintech stanowił około jedną trzecią portfela funduszy MCI, obok takich segmentów jak e-commerce i infrastruktura IT.

MCI/Asia Stankiewicz