Wzięli w niej udział unijni dygnitarze, kluczowi przedstawiciele polskiego rządu, krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Europy i świata oraz reprezentanci biznesu, eksperci i liderzy opinii. European Start-up Days, wydarzenie towarzyszące Kongresu, odwiedziło ponad 2,5 tys. osób.

Rekordowe zainteresowanie Kongresem

– Tegoroczna, 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest wyjątkowa w wielu wymiarach. Podsumowując trzy dni największej tego typu debaty w Europie Centralnej, możemy mówić o rekordowej frekwencji, zarówno wśród uczestników jak i mediów, rekordowej liczbie sesji, prelegentów z całego świata i równolegle odbywających się wydarzeń. Tak ogromne zainteresowanie otoczenia jest dowodem na to, że tworzenie przestrzeni do dialogu i nawiązywania relacji biznesowych ma sens. Za nami wiele wartościowych dyskusji i wiele istotnych dla przyszłego kształtu Polski i Europy wniosków – powiedział, podsumowując jubileuszową edycję wydarzenia, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polski rząd reprezentowali m.in.: Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP; Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; Teresa Czerwińska, minister finansów; Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski. Eksperci wymieniali się poglądami na temat przyszłości kontynentu. W pierwszej części debaty wybrzmiała kwestia solidarności europejskiej wobec zjawisk takich jak migracja, wojny handlowe, brexit, a także zmiany klimatyczne.

Co z tym brexitem?

– Kongresową debatę 10 lat temu zaczynaliśmy w sytuacji kryzysu. Udało się go zażegnać, ale dziś mierzymy się z wyzwaniami, o których wówczas nawet nie myśleliśmy. Stajemy wobec konsekwencji brexitu, wewnątrz europejskich tendencji separatystycznych, problemów migracji, a wolny rynek wygląda inaczej w kontekście polityki USA. Punktem wyjścia myślenia o przyszłości pozostaje gospodarka – zauważył moderujący dyskusję Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes rady ministrów w latach 1997- 2001 i przewodniczący Rady EEC.

– Potrzebujemy nowego kodu etycznego – traktatu moralnego na czasy rewolucji technologicznej. Unia Europejska musi tu odegrać kluczową rolę – podkreślał Alexander Stubb. Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu zauważyła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w ramach sesji „Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie”, że dziś podziały polityczne powoli tracą na znaczeniu, zanika podział na prawicę i lewicę, a główna linia podziału przebiega między postawą otwartości i zamknięcia.

– Otwartość polega na tym, że nie boimy się tego co jest poza granicami, jesteśmy otwarci na zmianę, wierzymy w wolności osobiste. To nie tylko kwestie handlu, to także otwartość na ludzi, pomysły i innowacje. Strona zamknięta woli budować mury, wytyczać granice. To zresztą reakcja, którą można zrozumieć. Podczas kryzysu wiele osób straciło pracę na skutek globalizacji. Trzeba tym ludziom pomóc, szkolić, edukować, by mogli się dalej rozwijać – mówiła komisarz.

Jak inwestować?

Jednym z uczestników sesji dyskusyjnej „Inwestycje”, która odbyła się pierwszego dnia Kongresu, był Stepan Kubiv, pierwszy wicepremier oraz minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy. Jak podkreślił, przez ostatnie cztery lata, które upłynęły od wydarzeń związanych z Euromajdanem, zrobiono więcej, aby zreformować ukraińską gospodarkę niż wcześniej przez wszystkie lata od upadku ZSRR. Wicepremier dziękował za wsparcie, którego polskie władze udzielały i udzielają Ukrainie na arenie międzynarodowej. Dodał, że Polska należy do strategicznych partnerów jego kraju pod względem wspierania ukraińskich starań o gospodarczą i polityczną integrację z Unią Europejską. Priorytetami gospodarczymi rządu w Kijowie są obecnie m.in.: poprawa warunków do prowadzenia biznesu, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, partnerstwo publiczno-prywatne oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych.

W sesji otwierającej European Start-up Days, zatytułowanej „Technologie, które zmienią świat”, Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego KE, zwrócił uwagę na znaczenie danych i ich ochrony w dzisiejszym świecie. Podkreślał także, że Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji. Potrzeba jednak więcej wysiłków, by rozwinąć nasz potencjał. Jak przyznał, mamy wspaniałych naukowców i specjalistów.

Co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach?

Trzeci z obecnych w Katowicach komisarzy unijnych, Miguel Arias Cañete, wziął m.in. udział w panelu: „Świat dla klimatu – co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach” oraz w dedykowanym temu wydarzeniu briefingu prasowym, podczas którego powiedział, że COP24 w Katowicach będzie najważniejszym spotkaniem ws. klimatu po Paryżu. – Zmiana klimatu jest rzeczywistością, co zostało uznane w Porozumieniu paryskim. Wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć polityczną zgodę we wszystkich palących kwestiach – powiedział. Dodał, że transformacja energetyczna jest szansą na stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej i zwiększenie produktu krajowego brutto.

– W wyniku reform ostatnich dwóch lat, obecnie nikt nie stawia już pytań o to, czy potrzebny jest polski węgiel i polskie kopalnie. Akcent przesunięty został na to, jaka jest wizja działania sektora węglowego i jakie są perspektywy przed polskim węglem i górnictwem, aby było stabilne, sprawne, bezpieczne i efektywne – mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podczas sesji pt. „Polski węgiel – perspektywa 2030”. Wiceminister podkreślił, że w najbliższym czasie rząd przyjmie program dla sektora węgla brunatnego. Podobny strategiczny dokument dla węgla kamiennego został przyjęty na początku tego roku.

Tobiszowski podkreślał też rolę wdrażania innowacji w górnictwie oraz odpowiedniego zarządzania, dającego możliwość zabezpieczenia spółek węglowych także na wypadek przyszłej dekoniunktury. Jako przykład podał Jastrzębską Spółkę Węglową i jej 1,5-miliardowy fundusz stabilizacyjny. Przywołał także aktywność polskich firm górniczych za granicą, m.in. w Indiach.

Blockchain znów zagościł na Kongresie

Wśród tematów wiodących 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się m.in: przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; przyszłość miast i metropolii; inwestycje; IV rewolucja przemysłowa, digitalizacja, elektromobilność, sztuczna inteligencja, wirtualna, mieszana i rozszerzona rzeczywistość, Internet Rzeczy (IoT), blockchain, robotyzacja i automatyzacja, a także korzyści i zagrożenia płynące z ekspansji świata nowych technologii.

W agendzie Kongresu nie zabrakło również sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, edukacja, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz globalna współpraca gospodarcza.

W konkursie Inwestor bez granic nagrodzono z kolei zagraniczne firmy, inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki. Tegoroczni laureaci plebiscytu to: ABB, Asseco, Famur, LPP, Mondelez, MSD, Polpharma, Tatry Mountain Resort. Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Start-up Days były równocześnie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek.