Przywłaszczenia samochodów oraz sposób ich użytkowania, który nierzadko odbiega od zapisów w umowie spędza sen z powiek niejednej firmy zajmującej się wypożyczaniem pojazdów. Rokrocznie rośnie liczba pojazdów bezpowrotnie wyjeżdżających z kraju, które w efekcie są sprzedawane w całości lub częściach na rynki wschodnie. Ich wartość szacuje się na około 100 mln złotych rocznie. Kolejny aspekt to skomplikowana procedura uzyskania odszkodowania z tytułu przywłaszczeń pojazdów – generuje to w firmach z obszaru Rent a Car i Leasingu milionowe straty.

Rynek carsharingu też ma problemy

– Od dłuższego czasu obserwujemy rynek wynajmu pojazdów. Niezwykle dynamiczny wzrost rozwoju firm, głównie w obszarze carsharingu, zmotywował nas do realizacji poważnego, dużego projektu jakim jest RENTBASE. Wierzymy, że nasza platforma przyczyni się do zauważalnego zabezpieczenia transakcji uczestników rozwiązania – mówi Kamila Lindner, Wiceprezes Zarządu BIGDATABOX Sp. z o. o. operatora systemu RENTBASE.

Naprzeciw potrzebom wychodzi RENTBASE – platforma, która umożliwia wzajemną wymianę informacji o naruszeniach dokonywanych przez podmioty wynajmujące pojazdy między firmami zajmującymi się wypożyczaniem i leasingiem samochodów. Platforma, o której mowa oprócz aplikacji internetowej oraz interfejsu API, została również wzbogacona o aplikację mobilną, której głównym celem jest szybkie i skuteczne uzyskanie dostępu do danych nt. pojazdu i reguł jego użytkowania.

Aplikacja poprzez swoje funkcjonalności może wspierać w bieżących zadaniach terenowych pracowników uczestników projektu oraz służby użyteczności publicznej między innymi straż graniczną i policję.

Rentbase – co oferuje aplikacja?

– Nadrzędnym celem aplikacji jest przeciwdziałanie przywłaszczeniom samochodów oraz procederowi przekraczania granic przez najemców, którzy naruszają w ten sposób postanowienia umowy zawartej z firmą udzielającą wynajmu. Niemniej ważnym aspektem jest możliwość ograniczenia ryzyka, wynikającego z potencjalnej możliwości uszkodzenia pojazdu, kradzieży paliwa czy innych działań narażających firmy z sektora Rent a Car na straty finansowe oraz wizerunkowe – mówi Mateusz Styrczula, Członek Zarządu BIGDATABOX Sp. z o. o.

RENTBASE chcąc zagospodarować niewykorzystany do tej pory segment rynku, dąży do zostania pionierem RentTech, a tym samym – zwiększyć bezpieczeństwo i transparentność rynku Rent a Car. Dzięki kilku kanałom dostępu do platformy użytkownicy będą mogli w szybki sposób zweryfikować budzący wątpliwości pojazd i w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości podjąć właściwe kroki w celu zabezpieczenia mienia, np. przy nieuprawnionym przekraczaniu granicy.

Zdecydowanie łatwiej jest pracować nad rozwiązaniem dla rynku, w którym ktoś już przetarł szlaki. Branża wynajmu pojazdów nie obfituje w zaawansowane narzędzia wspierające ocenę ryzyka, lub narzędzia takie są mocno rozproszone, dlatego postanowiliśmy to zmienić. Zbadaliśmy dostępne technologie i narzędzia w firmach Rent a Car również poza granicami naszego kraju, dlatego już dziś wiemy, że nasze działania nie będą ograniczały się wyłącznie do rynku polskiego. Skoro mamy już globalne dziedziny takie jak FinTech, InsurTech to najwyższy czas na RentTech i jego konsekwentne rozwijanie. – komentuje Przemysław Serba, Prezes Zarządu BIGDATABOX Sp. z o. o..

Więcej informacji na rentbase.pl.