System SEPA umożliwia szybkie dokonywanie płatności między uczestniczącymi bankami na rzecz ich klientów. SEPA to łącznie 36 europejskich krajów członkowskich, 529 milionów klientów korzystających z systemu i 146 miliardów płatności elektronicznych dokonywanych rocznie.

Revolut połączony z systemem SEPA

Europejski bank Revolut Bank UAB jest teraz bezpośrednim uczestnikiem systemu SEPA. Umożliwia to bankowi rozliczanie własnych przelewów w euro za pośrednictwem systemu STEP2 (przelewy i polecenia zapłaty SEPA) oraz systemu RT1 (natychmiastowe przelewy SEPA Instant). Zarówno dla klientów detalicznych, jak i firmowych oznacza to szybsze przelewy przy udziale mniejszej liczby pośredników.

Przelewy SEPA docierają zazwyczaj do adresata w kolejnym dniu roboczym. Jednak dzięki natychmiastowym przelewom SEPA Instant, które Revolut oferuje klientom bezpłatnie, klienci detaliczni mogą przesyłać swoje środki w mniej niż 10 sekund do i z innych banków uczestniczących w systemie SEPA Instant – czytamy w komunikacie.

– Jest to dla nas istotny kamień milowy i pierwsza integracja bezpośrednich przelewów bankowych. Revolut sam rozlicza teraz swoje płatności krajowe w Euro dla całej grupy, bez udziału zewnętrznych partnerów. Dodatkowo, działamy w ramach systemu płatności natychmiastowych Europejskiego Banku Centralnego (system TIPS), dzięki czemu korzystamy ze wszystkich dostępnych systemów płatności natychmiastowych w Euro – mówi Jason Pijnaker, Head of Core Payments w Revolut.