Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia są m.in. Piotr Gawron i Sławomir Lachowski, znany z budowania mBanku. W komunikacie czytamy, że stworzenie nowego rozwiązania zajęło zespołowi ponad 2 lata pracy. W listopadzie 2020 roku KNF udzieliła spółce zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych, a w marcu 2021 także na świadczenie usług płatniczych.

WealthSeed stawia za cel pozyskanie 30 tysięcy klientów indywidualnych w 2022 roku. Z kolei plany na kolejne lata zakładają ekspansję na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie do innych wybranych krajów UE.

WealthSeed – aplikacja do inwestowania i zarządzania finansami

Aplikacja WealthSeed daje dostęp do oferty inwestycyjnej, która składa się z możliwość zakupu akcji i ETF-ów z globalnych rynków. Jej użytkownicy mogą dokonywać zakupu polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Wkrótce w aplikacji zostaną również uruchomione portfele zbudowane z funduszy BlackRock.

Propozycja WealthSeed to także wielowalutowe darmowe konta, wymiana walut, przelewy, a docelowo również karta płatnicza. Twórcy aplikacji podkreślają, że łączy ona w jednym miejscu dostęp do globalnych inwestycji oraz najważniejsze funkcje zarządzania finansami osobistymi.

Środki pieniężne klientów są przechowywane w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., który posiada gwarancje Skarbu Państwa, a inwestycje klientów są objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Systemy informatyczne zbudowane zostały przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych i mają wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie.

– Polski rynek inwestycyjny jest zdominowany przez tradycyjne oferty nie spełniające oczekiwań klientów, a fintechy koncentrują się tylko na wybranych niszach. Klient nowej generacji oczekuje łatwego i taniego dostępu do szerokiego zakresu produktów finansowych w jednym miejscu, co zapewnia wygodę i kontrolę finansów osobistych – mówi Filip Lachowski, współtwórca i CEO WealthSeed.